2.2021. Msze święte za śp. Krzysztofa Balawendra

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej19.03.2021 –   7.00
2Od rodziców15.05.2021 –   7.00
3Od brata Jacka z rodziną22.05.2021 –   7.00
4Od brata Mariusza z rodziną27.05.2021 – 18.00
5Od brata Waldemara z rodziną02.06.2021 –   7.00
6Od chrzestnej Ewy Kiełbowicz z rodziną07.06.2021 – 18.00
7Od bratanicy Gabrieli z rodziną16.06.2021 –   7.00
8Od sąsiadów19.07.2021 – 18.00
9Od kuzyna Krzysztofa z rodziną31.07.2021 –   7.00
10Od kuzyna Mariusza z rodziną23.08.2021 – 18.00
11Od Anny i Tomasza Balawendrów z rodziną15.09.2021 –   7.00
12Od Stanisława i Andrzeja Balawendrów z rodziną27.09.2021 – 18.00

 

 

2.2021. Msza święta gregoriańska za śp. Krzysztofa Balawendra – MARZEC 2023

1Od rodziny Krzanowskich
2Od rodziny Jamrożych
3Od rodziny Drabików
4Od Kamila i Radka Bereźnickich
5Od sąsiadów brata Mariusza z Dębowa
6Od Zofii Rut z rodziną
7Od Wojciecha Majkutowskiego z rodziną
8Od rodziny Kisielów
9Od rodziny Stecków
10Od Łukasza Wiechecia z rodziną
11Od rodziny Rusinków
12Od rodziny Rusinków
13Od rodziny Dziedziców
14Od rodziny Posiaków
15Od Marii i Wacława Wąsacz z rodziną
16Od Jolanty i Stanisława Kowal z rodziną
17Od Mateusza i Oli z dziećmi
18Od Jarka i Natalii Dziedzic
19Od rodziny Polak z Białobok
20Od Pauliny i Michała
21Od Beaty i Damiana Bembenik
22Od kolegów i koleżanek z pracy brata Mariusza
23Od kolegów i koleżanek z pracy brata Mariusza
24Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana
25Od współpracowników brata Jacka z Wydziału Kontroli ZUS
26Od współpracowników brata Jacka z Wydziału Kontroli ZUS
27Od zarządu i zawodników LKS Żuraw Żurawiczki
28Od kolegów i koleżanek z klasy maturalnej
29Od kolegów i koleżanek brata Jacka z Zalesia
30Od kolegów i koleżanek z pracy brata Waldemara