7.2021. Msze święte za śp.: Józefa Jamrożego

with Brak komentarzy
1Od żony23.07.2021 –   7.00
2Od uczestników liturgii pogrzebowej24.07.2021 –   7.00
3Od córki Marii z rodziną26.07.2021 –   7.00
4Od syna Jerzego z rodziną28.07.2021 –   7.00
5Od syna Jana z rodziną29.07.2021 –   7.00
6Od wnuków30.07.2021 –   7.00
7Od prawnuków02.08.2021 –   7.00
8Od Wspólnoty Zawierzonych Maryi04.08.2021 –   7.00
9Od rodzin Ruparów i Szularów09.08.2021 –   7.00
10Od rodziny Gujdów10.08.2021 –   7.00
11Od Braci z Róży Jana Pieczko11.08.2021 –   7.00
12Od Zofii Kisiel12.08.2021 –   7.00
13Od sąsiadów13.08.2021 –   7.00
14Od wnuczki Lidii z mężem Krzysztofem i prawnuka Kubusia16.08.2021 –   7.00
15Od wnuka Kamila z żoną Anną17.08.2021 –   7.00
16Od druhen i druhów OSP Maćkówka18.08.2021 –   7.00
17Od rodziny Wiśniowskich20.08.2021 –   7.00
18Od rodziny Marciniaków23.08.2021 –   7.00
19Od rodziny Hałysów24.08.2021 –   7.00
20Od swatowej Zofii z Ostrowa25.08.2021 –   7.00
21Od rodziny Pacholarzy26.08.2021 –   7.00
22Od koleżanek z Restauracji od Teresy27.08.2021 –   7.00
23Od sąsiadów29.08.2021 – 11.00
24Od sąsiadów03.09.2021 – 18.00