11.2021. Msze święte za śp.: Marię Stecko

with Brak komentarzy
1Od sąsiadów i znajomych02.11.2021 – 18.00
2Od uczestników liturgii pogrzebowej08.11.2021 –   7.00
3Od sąsiadów i znajomych09.11.2021 –   7.00
4Od rodziny Marków11.11.2021 –   7.00
5Od sąsiadów12.11.2021 –   7.00
6Od sąsiadów i znajomych15.11.2021 –   7.00
7Od rodziny Szularów17.11.2021 –   7.00
8Od Iwony Stecko z rodziną18.11.2021 –   7.00
9Od Mirosława i Sylwii Stecków19.11.2021 –   7.00
10Od Władysława i Haliny Stecko22.11.2021 –   7.00

 

 

11.2021. Msze święte za śp.: Marię Stecko sprawowane…

 

1Od rodziny Wilków z Mirocina z rodziną 11.10.2021 – 15.00
2Od rodziny Stecko z Surochowa 12.10.2021 – 15.00
3Od rodziny Greniów 13.10.2021 – 15.00