14.2021. Msze święte za śp.: Urszulę Urban

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej24.11.2021 –   7.00
2Od sąsiadów09.12.2021 –   7.00
3Od męża Eugeniusza15.12.2021 – 18.00
4Od rodziny Magoń i Podolak16.12.2021 –   7.00
5Od córki Małgorzaty z rodziną17.12.2021 – 18.00
6Od syna Piotra20.12.2021 – 18.00
7Od rodziny Piątków24.12.2021 –   7.00
8Od Heleny Malinowskiej i rodziny Lalowiczów28.12.2021 – 18.00
9Od rodziny Kruków30.12.2021 –   7.00
10Od Heleny i Bronisława Bieniaszów z rodziną03.01.2022 –   7.00
11Od kolegów z pracy syna04.01.2022 –   7.00
12Od rodziców i uczniów SP w Żurawiczkach05.01.2022 –   7.00
13Od Janusza Malinowskiego z rodziną07.01.2022 –   7.00
14Od rodziny Urbanów z Kańczugi08.01.2022 – 18.00
15Od dyrektora grona pedag. pracow. obsł. SP w Żurawiczkach13.01.2022 –   7.00
16Od rodziców i dzieci kl. II SP w Żurawiczkach18.01.2022 –   7.00
17Od rodziców i dzieci kl. IV SP w Żurawiczkach21.01.2022 –   7.00
18Od rodziny Pruchnickich i Cząstków – w 1 rocz. śm.28.10.2022 – 18.00

 

 

14.2021. Msze święte za śp.: Urszulę Urban sprawowane w klasztorze w Żurawiczkach

 

1Od dyrektora grona pedag. pracow. obsł. SP w Żurawiczkach06.11.2021 – 15.00
2Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana08.11.2021 – 15.00
3Od kolegów z pracy syna09.11.2021 – 15.00
4Od kolegów z pracy syna10.11.2021 – 15.00
5Od Janusza Perykasza11.11.2021 – 15.00
6Od rodziny Zabłockich12.11.2021 – 15.00