15.2021. Msze święte za śp.: Stanisława Kowala

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej29.12.2021 –   7.00
2Od żony Stanisławy11.12.2021 – 18.00
3Od córki Marii24.12.2021 – 24.00
4Od syna Edwarda z żoną31.12.2021 – 16.00
5Od syna Franciszka z rodziną08.01.2022 – 18.00
6Od wnuczki Moniki z rodziną10.01.2022 –   7.00
7Od wnuczki Agnieszki z rodziną12.01.2022 –   7.00
8Od wnuka Kamila z rodziną14.01.2022 – 18.00
9Od Braci z Róży Floriana Grandy15.01.2022 – 18.00
10Od sąsiadów17.01.2022 –   7.00
11Od siostry Krystyny z rodziną19.01.2022 – 18.00
12Od Stanisława Pieczko20.01.2022 –   7.00
13Od rodziny Rubin i Pieczko24.01.2022 –   7.00
14Od wnuczki Katarzyny z rodziną25.01.2022 – 18.00
15Od wnuczki Eweliny z rodziną25.01.2022 – 18.00
16Od wnuczki Justyny z rodziną28.01.2022 –   7.00
17Od Małgorzaty Gaweł z rodziną – w 1 rocz. śm.14.11.2022 –   7.00

 

 

 

15.2021. Msze święte za śp.: Stanisława Kowala – sprawowane w klasztorze Żurawiczkach

 

1Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana22.11.2022 – 15.00
2Od sąsiadów23.11.2022 – 15.00
3Od pielgrzymów z Niżankowic24.11.2022 – 15.00
4Od personelu i podopiecznych ŚDS z Gaci25.11.2022 – 15.00
5Od sąsiadów syna Edwarda z Dębowa26.11.2022 – 15.00
6Od kolegów Franciszka z Polskiego Związku Hodowców gołębi pocztowych z sekcji nr 427.11.2022 – 15.00

 

 

 

15.2021. Msza święta gregoriańska za śp.: Stanisława Kowala – Czerwiec 2023

 

1Od Braci z Róży Floriana Grandy
2Od sąsiadów
3Od swatowej Władysławy Solak
4Od swatowej Władysławy Solak
5Od swatowej Anny Majcher
6Od rodziny Kubusiaków
7Od koleżanek córki Marii
8Od Łukasza Pieniążka z rodziną
9Od rodziny Paradowskich
10Od Eli i Jurka z rodziną
11Od Józefa Walasa
12Od Marcina i Iwony Walasów
13Od Karoliny i Damiana Burych
14Od rodziny Buczków
15Od Małgorzaty Niemiec z rodziną
16Od Wspólnoty Zawierzonych Maryi
17Od rodziny Rut z Dębowa
18Od Anny i Tomasza Bieniaszów
19Od chłopaków z Zadworu
20Od Teresy Markowskiej z Dębowa
21Od rodziny Piątków
22Od rodziny Kisieli
23Od sąsiadów syna Edwarda z Dębowa
24Od Zofii Kruk
25Od rodziny Sowów
26Od rodziny Półtoraków z Rozborza z rodziną
27Od Andrzeja Głąb z rodziną
28Od rodziny Pieniążków z Kosiny
29Od rodziny Słyszów z Nowosielec
30Od rodziny Ignarskich z Futomy