16.2021. Msze święte za śp.: Bronisława Bieniasza

with Brak komentarzy
1Od żony Heleny22.12.2021 – 18.00
2Od uczestników liturgii pogrzebowej30.12.2021 –   7.00
3Od wnuka Pawła31.12.2021 –   7.00
4Od syna Stanisława z żoną10.01.2022 – 18.00
5Od syna Jana z rodziną12.01.2022 – 18.00
6Od wnuka Wojtka z żoną14.01.2022 –   7.00
7Od Heleny Malinowskiej i rodziny Lalowiczów15.01.2022 –   7.00
8Od wnuczki Magdaleny z mężem i dziecmi17.01.2022 – 18.00
9Od wnuka Grzegorza z rodzina18.01.2022 –   7.00
10Od Teresy Bieniasz19.01.2022 –   7.00
11Od Bernardy Pacholarz z rodziną20.01.2022 – 18.00
12Od Andrzeja Bieniasz z rodziną22.01.2022 –   7.00
13Od rodziny Dziedziców i Rojków25.01.2022 –   7.00
14Od Jana Urbana z rodziną26.01.2022 –   7.00
15Od Jana Lisztoń z rodziną26.01.2022 –   7.00
16Od rodziny Urbanów i Magoniów29.01.2022 – 18.00
17Od rodziny Marszałków i Horodeckich31.01.2022 –   7.00
18Od rodziny Piątków14.02.2022 – 18.00
19Od rodziny Piątków i Wilków21.02.2022 – 18.00
20Od rodziny Lechowiczów – w 1 rocz. śm.14.11.2022 –   7.00

 

 

16.2021. Msze święte za śp.: Bronisława Bieniasza – sprawowane …

 

1Od rodziny Sztych
2Od Bożeny Niegosz
3Od rodziny Bębnów i Sałów
4Od Bolesława i Zofii Bartnickich
5Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana
6Od wójta Gminy Zarzecze
7Od Zofii Bogacz
8Od rodziny Wojtuń
9Od rodziny Wiechciów
10Od Ryszarda z rodziną
11Od klubu sportowego „Żuraw” Żurawiczki
12Od zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Przeworsku
13Od zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Przeworsku
14Od druhów OSP Żurawiczki
15Od firmy handlowo usług. Jędruś Andrzej Miazga
16Od kol. syna Stanisława z okręg. związku piłki noż. w Jarosł.
17Od kol. syna Stanisława z okręg. związku piłki noż. w Jarosł.