16.2021. Msze święte za śp.: Bronisława Bieniasza

with Brak komentarzy
1Od żony Heleny22.12.2021 – 18.00
2Od uczestników liturgii pogrzebowej30.12.2021 –   7.00
3Od wnuka Pawła31.12.2021 –   7.00
4Od syna Stanisława z żoną10.01.2022 – 18.00
5Od syna Jana z rodziną12.01.2022 – 18.00
6Od wnuka Wojtka z żoną14.01.2022 –   7.00
7Od Heleny Malinowskiej i rodziny Lalowiczów15.01.2022 –   7.00
8Od wnuczki Magdaleny z mężem i dziecmi17.01.2022 – 18.00
9Od wnuka Grzegorza z rodzina18.01.2022 –   7.00
10Od Teresy Bieniasz19.01.2022 –   7.00
11Od Bernardy Pacholarz z rodziną20.01.2022 – 18.00
12Od Andrzeja Bieniasz z rodziną22.01.2022 –   7.00
13Od rodziny Dziedziców i Rojków25.01.2022 –   7.00
14Od Jana Urbana z rodziną26.01.2022 –   7.00
15Od Jana Lisztoń z rodziną26.01.2022 –   7.00
16Od rodziny Urbanów i Magoniów29.01.2022 – 18.00
17Od rodziny Marszałków i Horodeckich31.01.2022 –   7.00
18Od rodziny Piątków14.02.2022 – 18.00
19Od rodziny Piątków i Wilków21.02.2022 – 18.00
20Od rodziny Lechowiczów – w 1 rocz. śm.14.11.2022 –   7.00

 

 

Msze święte za śp.: Bronisława Bieniasza – sprawowane w klasztorze w Żurawiczkach

 

1Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana29.11.2021 – 15.00
2Od klubu sportowego „Żuraw” Żurawiczki30.11.2021 – 15.00
3Od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku01.12.2021 – 15.00
4Od druhów OSP Żurawiczki02.12.2021 – 15.00
5Od firmy handlowo usług. Jędruś Andrzej Miazga03.12.2021 – 15.00
6Od wójta Gminy Zarzecze04.12.2021 – 15.00
7Od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku06.12.2021 – 15.00
8Od kol. syna Stanisława z okręg. związku piłki noż. w Jarosł.07.12.2021 – 15.00
9Od kol. syna Stanisława z okręg. związku piłki noż. w Jarosł.08.12.2021 –   7.00
10Od rodziny Bębnów i Sałów08.12.2021 – 15.00
11Od Bolesława i Zofii Bartnickich09.12.2021 – 15.00
12Od Zofii Bogacz10.12.2021 – 15.00
13Od rodziny Wojtuń11.12.2021 –   7.00
14Od rodziny Wiechciów11.12.2021 – 15.00
15Od Ryszarda z rodziną13.12.2021 – 15.00
16Od rodziny Sztych14.12.2021 – 15.00
17Od Bożeny Niegosz15.12.2021 – 15.00