19.2021. Msze święte za śp.: Janinę Muchę

with Brak komentarzy
1Od córki Grażyny z mężem 414.01.2022 – 18.00
2Od syna Bogdana z rodziną 320.01.2022 – 18.00
3Od uczestników liturgii pogrzebowej27.01.2022 –   7.00
4Od Sióstr z Żywego Różańca 430.01.2022 –   8.00
5Od wnuka Pawła z rodziną 202.02.2022 –   7.00
6Od syna Krzysztofa z rodziną03.02.2022 – 18.00
7Od sąsiadów i znajomych 507.02.2022 –   7.00
8Od córki Grażyny z mężem 312.02.2022 –   7.00
9Od syna Marka z rodziną 218.02.2022 – 18.00
10Od wnuczki Magdaleny z rodziną25.02.2022 –   7.00
11Od wnuka Macieja25.02.2022 –   7.00
12Od wnuczki Izabeli z rodziną01.03.2022 –   7.00
13Od wnuka Mirosława z żoną01.03.2022 –   7.00
14Od córki Grażyny z mężem 202.03.2022 – 18.00
15Od syna Bogdana z rodziną 202.03.2022 – 18.00
16Od syna Marka z rodziną 304.03.2022 – 18.00
17Od wnuka Roberta z żoną18.03.2022 –   7.00
18Od wnuka Rafała z żoną 218.03.2022 –   7.00
19Od wnuka Sławomira z rodziną 223.03.2022 –   7.00
20Od wnuka Pawła z rodziną 323.03.2022 –   7.00
21Od brata Stanisława28.03.2022 – 18.00
22Od wnuczki Moniki z rodziną 202.04.2022 –   7.00
23Od wnuka Mateusza z rodziną 202.04.2022 –   7.00
24Od prawnuków; Oli i Sebastiana09.04.2022 –   7.00
25Od prawnuków: Kacpra i Oskara09.04.2022 –   7.00
26Od Zbigniewa Rogusa20.04.2022 – 18.00
27Od Marii Basisty z rodziną26.04.2022 – 18.00
28Od sąsiadów syna Józefa 530.04.2022 –   7.00
29Od Sióstr ze Wspólnoty Zawierzonych Maryi – w 1 rocz. śm.11.12.2022 –   8.00

 

 

 

19.2021. Msza święta gregoriańska za śp.: Janinę Muchę

LUTY 2023

 

1Od córki Grażyny z mężem 1
2Od syna Bogdana z rodziną 1
3Od syna Marka z rodziną 1
4Od wnuka Rafała z żoną 1
5Od wnuka Sławomira z rodziną 1
6Od wnuka Pawła z rodziną 1
7Od wnuczki Moniki z rodziną 1
8Od wnuka Mateusza z rodziną 1
9Od chrześniaka Leszka z żoną z Kidałowic
10Od Sióstr ze Wspólnoty Zawierzonych Maryi 1
11Od Sióstr z Żywego Różańca 1
12Od Sióstr z Żywego Różańca 2
13Od rodziny Chrobaków i Jamrożych
14Od rodziny Trelków
15Od rodziny Krzanowskich
16Od rodziny Pieczków
17Od rodziny Leszczyńskich
18Od rodziny Jakielaszków
19Od rodziny Wacników
20Od rodziny Jakielaszków i Kędziorów
21Od Marii i Józefa Bieniaszów
22Od rodziny Obłozów
23Od rodziny Juchów
24Od rodziny Pieniążków
25Od rodziny Balawendrów
26Od rodziny Kowali 1
27Od sąsiadów i znajomych 1
28Od sąsiadów i znajomych 2
29Od sąsiadów syna Józefa 1
30Od sąsiadów syna Józefa 2

 

 

 

19.2021. Msze święte za śp.: Janinę Muchę

sprawowane w Klasztorze w Wetlinie

 

1Od rodziny Słyszów
2Od Teresy Gujdy z rodziną
3Od Zdzisława Grandy z rodziną
4Od Zofii i Stanisława Rogusów
5Od Anny i Zbigniewa Curzytków
6Od Zofii i Floriana Szularów
7Od rodziny Zarębów
8Od rodziny Kowali 2
9Od rodziny Jedynaków
10Od Ireny i Mieczysława Dudzińskich
11Od rodziny Mikułów
12Od rodziny Wiechciów i Adamskich
13Od rodziny Gąsiorów
14Od rodziny Gmyrków
15Od rodziny Szybiaków i Kowalskich
16Od rodziny Chrucałów
17Od Bronisławy i Ryszarda Ścisłowicz 2
18Od sąsiadów i znajomych 3
19Od sąsiadów syna Józefa 3
20Od rodziny Marszałków
21Od rodziny Wilczyńskich
22Od rodziny Pieczonków i Kobylińskich
23Od Andrzeja Miazgi z rodzina
24Od Daniela Miazgi z rodziną
25Od Sióstr z Żywego Różańca 3
26Od ks. Krzysztofa i Ani
27Od rodziny Posiaków z Dębowa
28Od pielgrzymów z Niżankowic
29Od Zofii Grandy i rodziny Motyków
30Od rodziny Marty Furman z rodziną

 

 

 

19.2021. Msze święte za śp.: Janinę Muchę

sprawowane w Niżankowicach

 

1Od kolegów z grupy motocyklowej Mirka i Roberta 1N
2Od pracown. punktu napraw z Przeworska kolegi Krzysztofa 2N
3Od rodziny Homików z AustriiN
4Od Haliny Kulczyckiej z Widnej GóryN
5Od Bronisławy i Ryszarda Ścisłowicz 1N
6Od rodziny Muchów i Mikołajczyków z WrocławiaN
7Od sąsiadów i znajomych 4N
8Od sąsiadów syna Józefa 4N
9Od rodziny KocońN
10Od rodziny Drzystków i PolańskichN
11Od rodziny Białych i WarańskichN
12Od Ewy Wojtas z rodzinąN
13Od koleżanek z pracy córkiN
14Od pracown. punktu napraw z Przeworska kolegi Krzysztofa 4N
15Od pielgrzymów na Jasna GóręN

 

 

 

19.2021. Msze święte za śp.: Janinę Muchę

sprawowane w klasztorze w Żurawiczkach

 

1Od pracown. punktu napraw z Przeworska kolegi Krzysztofa 131.12.2021 – 15.00
2Od Zakłady Dziewiarskiego Jarlan Przeworsk03.01.2022 – 15.00
3Od pracown. punktu napraw z Przeworska kolegi Krzysztofa 304.01.2022 – 15.00
4Od kolegów z grupy motocyklowej Mirka i Roberta 205.01.2022 – 15.00