5.2022. Msze święte za śp.: Tadeusza Bieniasza

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej
2Od żony
3Od córki Agnieszki z rodziną
4Od córki Małgorzaty z rodziną
5Od siostry Bronisławy z rodziną
6Od wnuków Pauliny i Dawida
7Od wnuczek Malwiny i Anny
8Od wnuka Marcina z rodziną
9Od wnuka Michała z rodziną
10Od wnuka Mateusza z rodziną
11Od chrześniaka Jacka
12Od chrześnicy Urszuli z rodziną
13Od bratanka Krzysztofa i rodziny Bieniaszów 2
14Od bratanka Krzysztofa i rodziny Bieniaszów 1
15Od sąsiadów 4
16Od sąsiadów 3
17Od sąsiadów 2
18Od sąsiadów 1
19Od sąsiadów ze Skotnika 2
20Od sąsiadów ze Skotnika 1
21Od braci z Róży Jana Pieczko
22Od Ewy Lei z Nowego Jorku
23Od rodziny Basistów i Kotlińskich
24Od rodziny Jurkiewiczów
25Od rodziny Pelców
26Od rodziny Karkutów
27Od rodziny Szcepańskich i Żygadło
28Od rodziny Pieczków z Przeworska
29Od Anny Piecuch z rodziną
30Od Anny i Andrzeja Bieniaszów
31Od rodziny Śliwów i Obłozów
32Od Wojciecha i Justyny Jamrożych
33Od Małgorzaty i Grzegorza Mazurów
34Od rodziny Norków
35Od rodziny Gołębiowskich 2
36Od rodziny Gołębiowskich 1
37Od rodziny Węglowskich
38Od rodziny Hajczewskich
39Od Teresy i Tadeusza Markowskich
40Od Agnieszki Dyrkacz z rodziną
41Od Elżbiety i piotra Siupików
42Od rodziny Śliwów
43Od sąsiadów córki Małgorzaty z Zarzecza
44Od rodziny Słyszów
45Od Rady Sołeckiej w Maćkówce 2
46Od Rady Sołeckiej w Maćkówce 1
47Od rodziny Lalowiczów
48Od rodziny Węgrzynów
49Od rodziny Kobów
50Od rodziny Wilków
51Od rodziny Wacników
52Od Stanisława Bieniasza z Ujrzejowic
53Od Elżbiety i Wiesława Jaroszów
54Od Henryka i Romana Jaroszów
55Od rodziny Szumierzów
56Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana