9.2022. Msze święte za śp.: Teresę Chrobak

with Brak komentarzy
1Od sąsiadów28.03.2022 – 11.00
2Od Marii Pelc z rodziną29.03.2022 – 11.00
3Od córki Elżbiety z mężem30.03.2022 – 18.00
4Od uczestników liturgii pogrzebowej05.04.2022 –   7.00
5Od sąsiadów29.04.2022 –   7.00
6Od córki Moniki z mężem11.05.2022 – 18.00
7Od córki Bernadety13.05.2022 –   7.00
8Od siostry Janiny23.05.2022 – 18.00
9Od rodziny Chrobaków i Jamrożych27.05.2022 –   7.00
10Od chrześniaka Mariusza z rodziną31.05.2022 –   7.00
11Od Wspólnoty Zawierzonych Maryi09.06.2022 – 18.00
12Od Sióstr z Róży Zofii Bawor20.06.2022 – 18.00
13Od Andrzeja Chrobaka z rodziną18.07.2022 –   7.00
14Od chrześniaka Wojtka Lonca z rodziną25.07.2022 –   7.00
15Od Sióstr z Róży Zofii Bawor – w 1 rocz. śm.13.03.2023 – 18.00

 

 

9.2022. Msze święte za śp.: Teresę Chrobak – sprawowane w klasztorze w Żurawiczkach

 

1Od Sióstr z Róży Zofii Bawor05.04.2022 – 15.00
2Od Piotra Kucaba06.04.2022 – 15.00
3Od pracowników z pracy Mariusza07.04.2022 – 15.00
4Od koleżanek i kolegów Moniki z firmy Faraon08.04.2022 – 15.00
5Od rodziny Telegów i Kojdrów09.04.2022 – 15.00
6Od rodziny Łagożnych11.04.2022 – 15.00
7Od Jana Lopycza z Przeworska12.04.2022 – 15.00
8Od rodziny Majkutowskich13.04.2022 – 15.00
9Od Lidii i Piotra Wiciaków z rodziną19.04.2022 – 15.00
10Od koleżanki Krystyny Dec z rodziną21.04.2022 – 15.00
11Od Zofii i Henryka Baworów23.04.2022 – 15.00