Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

with Brak komentarzy

Tradycja dziękczynienia za zebrane plony i ukończenie żniw to od wieków, nieodłączny element kultury narodowej. Rokrocznie, nasza wspólnota parafialna przeżywa ten dzień w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to przynosimy przed ołtarz płody ziemi oraz chleb, modląc się za wszystkich rolników i dziękując za ich ciężką pracę.