INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 20.09 – 13.10.2022 r.

with Brak komentarzy
WTOREK – 20.09.2022 r.
7.00+ Stanisława Pacholarza – gr. 20 – int. od kuzyna Marka Domki z rodziną
18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Michaliny w 4 rocz. ur. i Krzysztofa w 60 rocz. ur.

2. + Stanisława Kubusiaka

ŚRODA – 21.09.2022 r.
7.00+ Stanisława Pacholarza – gr. 21 – int. od Tadeusza Kałamarza z żoną
18.00

 

1. + Bronisławę i Helenę

2. + Jana Pacholarza – int. od wnuka Krzysztofa z rodziną

CZWARTEK – 22.09.2022 r.
7.00+ Stanisława Pacholarza – gr. 22 – int. od Rafała Śliwy
18.00

 

1. Dziękczynna za urodzaje – int. od mieszkańców Maćkówki

2. + Andrzeja Szczepańskiego – int. od Zbigniewa i Danuty Szczepańskich

PIĄTEK – 23.09.2022 r.
7.00

 

1. Dziękczynna za urodzaje – int. od mieszkańców Maćkówki Zadworu

2. + Stanisława Pacholarza – gr. 23 – int. od rodziny Śliwów

18.00

 

1. + Janinę, Anielę, Jana i Stanisława Dziaduszewskich

2. + Marię Kapustę – int. od chrześniaka Andrzeja z rodziną

SOBOTA – 24.09.2022 r.
7.00+ Stanisława Pacholarza – gr. 24 – int. od rodziny Ferenców
18.00

 

1. Dzięk. – błag. o zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR w 67 rocz. ur.

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Gabrieli w rocz. ur.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.09.2022 r.
8.00

 

1. Dzięk. z prośbą o zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR w 25 rocz. ślubu

2. + Marię i Michała Wlazło

9.30ZALESIE: Dziękczynna za urodzaje
11.00+ Wiesława Lechowicza – int. od córki Natalii, zięcia Tomasza i wnuków
17.00+ Stanisława Pacholarza – gr. 25 – int. od Michała i Daniela z rodzinami
PONIEDZIAŁEK – 26.09.2022 r.
7.00

 

1. Dziękczynna za urodzaje – int. od mieszkańców Żurawiczek Dołu

2. + Andrzeja Szczepańskiego – int. od rodziny Depciuchów

18.00

 

1. + Stanisława Pacholarza – gr. 26 – int. od Agaty, Katarzyny i Iwony z rodzinami

2. + Zofię i Władysława Pieniążków

WTOREK – 27.09.2022 r.
7.00+ Stanisława Pacholarza – gr. 27 – int. od Tomasza i Patrycji Grandów
18.00+ Andrzeja Szczepańskiego – int. od Marty i Ryszarda Jaroszów
ŚRODA – 28.09.2022 r.
7.00+ Stanisława Pacholarza – gr. 28 – int. od Teresy Bieniasz
18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla pielgrzymów do Jodłówki i ich rodzin
CZWARTEK – 29.09.2022 r.
7.00+ Stanisława Pacholarza – gr. 29 – int. od Krzysztofa Balawendra z rodziną
18.00+ Józefa w rocz. śm. Salomeę i Stanisława
PIĄTEK – 30.09.2022 r.
7.00

 

1. + Stanisława Pacholarza – gr. 30 – int. od  Mateusza Balawendra

2. + Marię Kapustę – int. od Andrzeja i Grażyny Głąbiów

18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Joanny i Andrzeja w 27 rocz. ślubu
SOBOTA – 1.10.2022 r.
7.00+ Jana Pacholarza – int. od rodziny Machajów i Lasków
18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Anieli rocz. ur.

2. + Marię Lechowicz – 1 gr. – int. od bratanicy Grażyny z Emilią i Arkadiuszem z Wrocławia

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.10.2022 r.
8.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Sióstr z Róży Marii Telegi i ich rodzin

2. + Bronisławę i Jana Wójcików w rocz. śm.

11.00+ Teresę i Bronisława Czerwonków
17.00+ Marię Lechowicz – 2 gr. – int. od chrześniaka Stanisława z rodziną z Wrocławia
PONIEDZIAŁEK – 3.10.2022 r.
7.00+ Jana Pacholarza – int. od rodziny Jamrożych i Dubajów
18.00

 

1. + Marię Lechowicz – 3 gr. – int. od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana

2. + Wiesława Lechowicza – int. od koleżanki Stanisławy

UR. ŚW. FRANCISZKA – WTOREK – 4.10.2022 r.
7.00+ Marię Lechowicz – 4 gr. – int. od rodziny Garbatych
18.00

 

1. + Franciszka i Helenę Szularów

2. + Kazimierę i Antoniego

ŚRODA – 5.10.2022 r.
7.00+ Marię Lechowicz – 5 gr. – int. od rodziny Bereźnickich
18.00

 

1. + Tadeusz Głąbia w 7 rocz. śm.

2. + Jana Ubermana w 2 rocz. śm.

CZWARTEK – 6.10.2022 r.
7.00+ Andrzeja Szczepańskiego – int. od sąsiadów
18.00

 

1. + Marię Lechowicz – 6 gr. – int. od sąsiadów

2. + Stanisława Pieniążka w 2 rocz. śm.

UR. NMP RÓŻAŃCOWEJ – PIĄTEK – 7.10.2022 r.
8.00+ Wincentego, Teresę i ich rodzin
18.00

 

1. + Marię Lechowicz – 7 gr. – int. od sąsiadów

2. + Zofię, Mariana i Mirosława

SOBOTA – 8.10.2022 r.
7.00

 

1. + Marię Lechowicz – 8 gr. – int. od Danuty i Jana Telegów z rodziną z Żurawiczek

2. + Stefanię, Tadeusza, Marię, Tadeusza, Anielę i Stanisława

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Teresy i Adama w 45 rocz. ślubu

2. + Genowefę Śliwę w 8 rocz. śm.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.10.2022 r.
8.00

 

1. + Elżbietę i Eugeniusza

2. + Jana, Franciszkę i Władysława

11.00

 

1. W int. Parafian i Dobrodziejów

2. + Bronisławę w rocz. śm. i Jana Wójcików

17.00+ Marię Lechowicz – 9 gr. – int. od Zofii, Tadeusza i Łukasza z rodziną z Grzęski
PONIEDZIAŁEK – 10.10.2022 r.
7.00+ Bronisławę Grandę w 2 rocz. śm. – int. od dzieci
18.00

 

1. + Marię Lechowicz – 10 gr. – int. od Anny i Stanisława Bieniaszów z rodziną

2. + Łukasza w 21 rocz. śm.

WTOREK – 11.10.2022 r.
7.00+ Jana Pacholarza – int. od Łucji Malinowskiej z rodziną
18.00

 

1. + Marię Lechowicz – 11 gr. – int. od Romana Jarosza z rodziną

2. + Wiesława Lechowicza – int. od sąsiadów

ŚRODA – 12.10.2022 r.
7.00+ Marię Lechowicz – 12 gr. – int. od Marty i Ryszarda Jaroszów
18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Zbigniewa w 80 rocz. ur.
CZWARTEK – 13.10.2022 r.
7.00+ Marię Lechowicz – 13 gr. – int. od Olgi i Mariusza Jaroszów
18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Patryka w 1 rocz. ur.

2. + Franciszkę Kuklę w 1 rocz. śm.