18.2022. Msze święte za śp.: Stanisława Piecucha

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej20.10.2022 – 7.00
2Od Zdzisława Piecucha z rodziną21.10.2022 – 7.00
3Od syna Daniela03.11.2022 – 7.00
4Od córki Katarzyny z rodziną05.11.2022 – 7.00
5Od córki Karoliny z rodziną05.11.2022 – 7.00
6Od Wiesława Stecko z rodziną08.11.2022 – 7.00
7Od Justyny i Grzegorza Chorodeckich10.11.2022 – 7.00
8Od Magdaleny i Roberta Mroszczyków10.11.2022 – 7.00
9Od Marii i Lesława Chorodeckich16.11.2022 – 7.00
10Od rodziny Kobów16.11.2022 – 7.00
11Od rodziny Lechów18.11.2022 – 7.00
12Od sąsiadów z Zalesia                                           ZALESIE08.01.2023 – 9.30

 

18.2022. Msze święte za śp.: Stanisława Piecucha – sprawowane w klasztorze w Żurawiczkach

1Od rodziny Depciuchów z Zarzecza19.11.2022
2Od rodziny Wilków z Mirocina21.11.2022
3Od rodziny Basiaków z Przeworska22.11.2022
4Od rodziny Krawców23.11.2022
5Od kierow., pracowników i uczestników ŚDS w Zalesiu24.11.2022
6Od kolegów Daniela25.11.2022
7Od koleż. i kol. z pracy Daniela i Katarzyny z firmy Impresja26.11.2022
8Od koleż. i kol. z pracy Daniela i Katarzyny z firmy Impresja28.11.2022