19.2022. Msze święte za śp.: Jana Pieniążka

with Brak komentarzy
1Od syna Krzysztofa z Pauliną04.12.2022 – 17.00
2Od sąsiadów 409.12.2022 – 18.00
3Od uczestników liturgii pogrzebowej14.12.2022 –   7.00
4Od sąsiadów 115.12.2022 –   7.00
5Od wnuczki Amelii i synowej Anny16.12.2022 –   7.00
6Od sąsiadów 216.12.2022 –   7.00
7Od sąsiadów rodziny Mazurów17.12.2022 –   7.00
8Od Rady Parafialnej17.12.2022 – 18.00
9Od żony Haliny18.12.2022 –   8.00
10Od syna Rafała18.12.2022 –   8.00
11Od Rafała Anklewicza z rodziną19.12.2022 –   7.00
12Od chrześniaczki Agnieszki z rodziną19.12.2022 – 18.00
13Od Janiny Juchy20.12.2022 –   7.00
14Od Agnieszki Wilk z rodziną21.12.2022 –   7.00
15Od cioci Rutki z rodziną22.12.2022 –   7.00
16Od rodziny Pruchnickich22.12.2022 – 18.00
17Od Tadeusza Rusinka z rodziną23.12.2022 –   7.00
18Od rodziny Bereźnickich24.12.2022 –   7.00
19Od rodziny Szczepańskich i Gujdów 125.12.2022 –   0.00
20Od syna Mariusza z żoną Agnieszka i wnuka Kuby25.12.2022 – 11.00
21Od rodziny Wasyliszynów 126.12.2022 –   8.00
22Od Piotra Juchy z rodziną31.12.2022 –   7.00
23Od Agnieszki i Sylwestra Chudzików31.12.2022 – 16.00
24Od Mateusza Kuczy z rodziną04.01.2023 –   7.00
25Od Marcina Pieniążka z rodziną10.01.2023 – 18.00
26Od rodziny Ficów i Juchów12.01.2023 – 18.00
27Od Zofii Rusinek z rodziną14.01.2023 –   7.00
28Od rodziny Hejnoszów17.01.2023 –   7.00
29Od rodziny Muchów z Maćkówki 220.01.2023 –   7.00
30Od Macieja i Magdaleny Jamrożych z rodziną23.01.2023 –   7.00
31Od dzieci z rodziny Sowów25.01.2023 – 18.00
32Od Małgorzaty i Adama Jamrożych z rodziną27.01.2023 –   7.00
33Od Justyny i Wojciecha Jamrożych z rodziną31.01.2023 –   7.00
34Od Mariusza Telegi z rodziną01.02.2023 –   7.00
35Od koleżanek żony Haliny z KGW z Maćkówki03.02.2023 – 18.00
36Od koleż. żony Haliny z Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki06.02.2023 – 18.00
37Od Zofii i Edwarda Paluchów20.02.2023 –   7.00
38Od koleżanek i kolegów syna Rafała z pracy 103.03.2023 –   7.00
39Od Straży Grobowej Turki z parafii Żurawiczki17.03.2023 –   7.00
40Od Koła Gospodyń Wiejskich z Żurawiczek28.03.2023 – 18.00
41Od Mirosława z żoną i rodziną01.04.2023 – 18.00
42Od Zbigniewa z rodziną02.04.2023 – 17.00
43Od Brygidy z mężem i rodziną04.04.2023 – 18.00
44Od sąsiada Daniela z rodziną – w 1 rocz. śm.24.11.2023 – 18.00

 

19.2022. Msze święte za śp.: Jana Pieniążka – sprawowane w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przez o. Izajasza Styczyńskiego

1Od rodziny Muchów z Maćkówki 4Styczeń 2023
2Od sołtysów Gminy Zarzecze 1Styczeń 2023
3Od Wójta Gminy Zarzecze oraz pracowników Urzędu GminyStyczeń 2023
4Od kierow. Gm. Ośrodka Pom. Społ. w Zarzeczu z pracow.Styczeń 2023
5Od OSP z Maćkówki 1Styczeń 2023
6Od druhów OSP z ŻurawiczekStyczeń 2023
7Od dyr., nauczycieli i pracow. Szk. Podst. w ŻurawiczkachStyczeń 2023
8Od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w ŻurawiczkachStyczeń 2023
9Od Zarządu PSL z ZarzeczuStyczeń 2023
10Od Zarządu firmy Sup-FolStyczeń 2023
11Od koleż. i kol. syna Mariusza ze Starostwa Pow. z Przew.Styczeń 2023
12Od kolegów z Baterii DowodzeniaStyczeń 2023
13Od kolegów z pracy syna Krzysztofa 1Styczeń 2023
14Od kolegów: Mariusza, Daniela i Olka 1Styczeń 2023
15Od koleżanek i kolegów z PSS 1Styczeń 2023

 

19.2022. Msze święte za śp.: Jana Pieniążka – sprawowane w klasztorze w Żurawiczkach

1Od sąsiadów 5 12.12.2022
2Od sąsiadów 6 13.12.2022
3Od sąsiadów 7 14.12.2022
4Od Anny i Mirosława Jaroszów 2 15.12.2022
5Od rodziny Muchów z Maćkówki 3 16.12.2022
6Od rodziny Pietrzaków i Młynarskich 17.12.2022
7Od rodziny Wojtynów 19.12.2022
8Od Małgorzaty Górskiej z rodziną 20.12.2022
9Od Anny i Grzegorza Cielców 21.12.2022
10Od Katarzyny i Krzysztofa Galińskich 22.12.2022
11Od Zofii i Mariana Dudków 23.12.2022
12Od Anety i Mariusza Płoskoniów z rodziną 27.12.2022
13Od Mateusza i Pauliny Krupów z rodziną 28.12.2022
14Od Jacka i Marty Krupów z rodziną 29.12.2022
15Od rodziny Ziemniaków 30.12.2022
16Od Justyny i Damiana z rodziną 02.01.2023
17Od Katarzyny Bujak 03.01.2023
18Od Joanny i Wojciecha Szpytma 04.01.2023
19Od Zofii i Mariana Dudków 05.01.2023
20Od Przewodniczącej Rady Gminy w Zarzeczu wraz z radnymi 07.01.2023

 

19.2022. Msze święte gregoriańskie za śp.: Jana Pieniążka

KWIECIEŃ / MAJ 2023

1Od rodziny Lonców i Zająców10.04.2023 – 11.00
2Od rodziny Rubachów11.04.2023 –   7.00
3Od Reginy i Marcina Lonców z rodziną12.04.2023 –   7.00
4Od rodziny Kosiorów13.04.2023 – 18.00
5Od rodziny Wasyliszynów 214.04.2023 –   7.00
6Od Grześka Trelki z rodziną15.04.2023 – 18.00
7Od Marii i Klaudii Sopel                                              N16.04.2023 – 17.00
8Od Wioli Kamińskiej z rodziną17.04.2023 –    xxx
9Od Jana i Marii Jamrożych18.04.2023 – 18.00
10Od Anny i Mirosława Jaroszów 119.04.2023 –   7.00
11Od Agaty i Wiktora Kobów20.04.2023 – 18.00
12Od rodziny Horodeckich i Mroszczyków21.04.2023 –   7.00
13Od Marii i Wiesława Kubickich22.04.2023 –   7.00
14Od Anety Jamroży                                                       N23.04.2023 –    xxx
15Od Stanisława Jarosza z rodziną24.04.2023 –   7.00
16Od rodziny Szczepańskich i Gujdów 225.04.2023 – 18.00
17Od rodziny Kuczów26.04.2023 –   7.00
18Od rodziny Muchów z Maćkówki 127.04.2023 –   7.00
19Od Teresy i Izydora Pieniążków z rodziną28.04.2023 – 18.00
20Od rodziny Grandów29.04.2023 –   7.00
21Od rodziny Rogusów i Muchów                                   N30.04.2023 – 17.00
22Od Marioli i Marka Machalskich z rodziną1.05.2023 –    xxx
23Od rodziny Głąbiów i Pacholarzów2.05.2023 –    xxx
24Od Magdaleny Jamroży3.05.2023 –    xxx
25Od Lucyny i Stanisława Pieniążków4.05.2023 – 18.00
26Od rodziny Karkutów5.05.2023 –   7.00
27Od rodziny Majków6.05.2023 –    xxx
28Od rodziny Lalowiczów i Pędzińskich                          N7.05.2023 –    xxx
29Od rodziny Grochów z Żurawiczek8.05.2023 –   7.00
30Od sąsiadów 39.05.2023 – 18.00

 

19.2022. Msze święte za śp.: Jana Pieniążka – sprawowane w klasztorze w Wetlinie

1Od koleżanek i kolegów syna Rafała z pracy 2
2Od koleżanek i kolegów syna Rafała z pracy 3
3Od koleżanek i kolegów syna Rafała z pracy 4
4Od koleżanek i kolegów syna Rafała z pracy 5
5Od koleżanek i kolegów z PSS 2
6Od koleżanek i kolegów z PSS 3
7Od koleżanek i kolegów z PSS 4
8Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana
9Od kolegów z pracy syna Krzysztofa 2
10Od kolegów: Mariusza, Daniela i Olka 2
11Od OSP z Maćkówki 2
12Od OSP z Maćkówki 3
13Od sołtysów Gminy Zarzecze 2
14Od pracowników Urzędu Gminy Łańcut 2
15Od wójta Gminy Łańcut
16Od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie
17Od pracowników Urzędu Gminy Łańcut 1
18Od dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Łańcut
19Od dyrektora i pracow. Centrum Oświaty Gminy Łańcut
20Od dyrekcji i pracow. Centrum Kultury Gminy Łańcut
21Od Zarządu i pracow. Zakł. Gospod. Komunal. Gm. Łańcut
22Od Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
23Od Sekretarza Miasta i Gminy Kańczuga
24Od Przewodnicz. Rady Miejskiej Miasta i Gminy Kańczuga
25Od Klubu Sportowego LKS Żuraw Żurawiczki
26Od Zarządu Powiatowego PSL w Przeworsku
27Od Jana i Małgorzaty Kordasów z Dębowa
28Od rodziny Czwołga z Wólki Pełkińskiej
29Od Marii i Henryka Zmorów z Nowosielec
30Od rodziny Harpulów z Rogóżna