Święto Św. Jana i koncert kolęd oraz żywa szopka

with Brak komentarzy
W Święto Św. Jana Mszy Świętej o godzinie 17:00 przewodniczył Ks. Bp. Stanisław Jamrozek. Po zakończeniu Mszy odbyły się koncerty: Chór „Veritas” z Nowosielec pod dyrekcją Tomasza Piątka oraz Zespołu Dwa na Dwa w składzie Marta Stącel, Maria Wojnarowicz, Andrzej Winiarz oraz Wojciech Kwaśniak. Na zakończenie nastąpiło otwarcie i poświęcenie żywej szopki.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia oraz przybyłym wiernym. ⛪