V NIEDZIELA ZWYKŁA 5 lutego 2023 r.

with Brak komentarzy
 1. W tym tygodniu obchodzimy:

 • dzisiaj – po Mszy św. o g. 8.00 zmianę tajemnic różańcowych i spotkanie formacyjne dla Róż, nie będzie Apelu Maryjnego,

 • w piątek – adoracja Najśw. Sakramentu od g. 15.00 do 18.00.

 1. Młodzież klas ósmych zapraszamy na spotkanie przygotowujące do sakramentu bierzmowania w piątek po Mszy św. wieczornej.

 1. W sobotę 11 lutego wspominamy Najśw. Maryi Panny z Lourdes. W tym dniu już po raz XXXI obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Dlatego w naszym kościele zapraszamy wszystkich chorych, starszych i cierpiących na Mszę św. o g. 10.00, podczas której zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia chorych, a po Mszy św. adoracja i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem na wzór Lurdzki. Bardzo prosimy, aby pomóc tym, którzy mają trudności z poruszaniem się i osobom słabszym w przybyciu do świątyni. Przed Mszą św. będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi św.

 2. Ministrantów zapraszamy na spotkanie formacyjne w sobotę po Mszy św.

 1. Radę Parafialną zapraszamy na spotkanie za tydzień w niedzielę o g. 18.00.

 1. Pragniemy poinformować, że Apele Maryjne będą odprawiane tylko w uroczystości i święta Maryjne oraz dodatkowo w niektóre wspomnienia maryjne jak np. Matki Bożej z Lourdes w najbliższą sobotę.

 1. Sprzątanie świątyni przeprowadziła grupa p. Zofii Mazurek. Dziękujemy za trud sprzątania i dekorowania świątyni.

 1. Mieszkańcom Maćkówki bardzo serdecznie dziękujemy za demontaż szopki i dekoracji świątecznej.

 1. Informujemy, że nauki przedmałżeńskie rozpoczną się w parafii Chrystusa Króla w sobotę 25 lutego o g. 18.30. Spotkanie będą przez kolejne soboty 4 i 11 marca o g. 18.30. Zapisy na pierwszym spotkaniu.

 1. Sołtys wsi Maćkówka informuje, że nakazy z tytułu podatku rolnego i wywozu śmieci będzie rozdawał w Remizie OSP w poniedziałek od 8.00 do 12.00 a we wtorek od 12.00 do 18.00.