INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 7 – 28.03.2023 r.

with Brak komentarzy
WTOREK – 7.03.2023 r.
7.00+ Krzysztofa Balawendra – 7 gr. – int. od Wojciecha Majkutowskiego z rodziną
18.00

 

1. + Bronisławę Tuleję – int. od córki Zofii z rodziną i wnuczki Katarzyny

2. + Bronisławę Tuleję – int. od Marii Biskupskiej z rodziną

ŚRODA – 8.03.2023 r.
7.00

 

1. + Janinę Kowal – int. od rodziny Szczepańskich

2. + Bronisławę Tuleję – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 8 gr. – int. od rodziny Kiesielów

2. + Teresę Fil – int. od sąsiadów rodziny Balawendrów i Szularów

CZWARTEK – 9.03.2023 r.
7.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla rodziny

2. + Krzysztofa Balawendra – 9 gr. – int. od rodziny Stecków

18.00

 

1. + Stanisława Rusinka w 10 rocz. śm.

2. + Bronisławę Tuleję – int. od syna Bernarda z rodziną

PIĄTEK – 10.03.2023 r.
7.00+ Janinę Kowal – int. od rodziny Malinowskich
18.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 10 gr. – int. od Łukasza Wiechecia z rodziną

2. + Franciszka Kuklę

SOBOTA – 11.03.2023 r.
7.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 11 gr. – int. od rodziny Rusinków

2. + Stanisława Rubachę – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1. ++ z rodziny Pieczków, Chomików i Jakielaszków

2. + Juliana Pacholarza w rodz. śm. i Marię

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12.03.2023 r.
8.00

 

1. Dzięk. z prośbą o zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR z okazji im.

2. + Józefa Basistę w 16 rocz. śm. oraz z okazji imienin

11.00+ Anielę, Michała, Stanisława i Henryka
17.00+ Krzysztofa Balawendra – 12 gr. – int. od rodziny Rusinków
PONIEDZIAŁEK – 13.03.2023 r.
7.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 13 gr. – int. od rodziny Dziedziców

2. + Bronisławę Tuleję – int. od syna Bernarda z żoną

18.00

 

1. + Teresę Chrobak – w 1 rocz. śm. – int. od Sióstr z Róży Zofii Bawor

2. + Stanisława Rubachę – int. od żony Stanisławy

WTOREK – 14.03.2023 r.
7.00

 

1. + Zofię Jadam – int. od znajomych i przyjaciół

2. + Bronisławę Tuleję – int. od wnuczki Marzeny z rodziną

18.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 14 gr. – int. od rodziny Posiaków

2. + Stanisława Rubachę – int. od syna Mateusza z żoną

ŚRODA – 15.03.2023 r.
7.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 15 gr. – int. od Marii i Wacława Wąsaczów z rodziną

2. + Bronisławę Tuleję – int. od sąsiadek syna Adama

18.00

 

1. + Anielę, Zofię, Piotra i Józefa

2. + Stanisława Rubachę – int. od córki Aldony z mężem

CZWARTEK – 16.03.2023 r.
7.00+ Krzysztofa Balawendra – 16 gr. – int. od Jolanty i Stanisława Kowali z rodziną
18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Amelki w 18 rocz. ur.

2. + Bernadettę Chrobak – w 1 rocz. śm. – int. od sąsiadów

PIĄTEK – 17.03.2023 r.
7.00+ Jana Pieniążka – int. od Straży Grobowej Turki
18.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 17 gr. – int. od  Mateusza i Oli z dziećmi

2. + Bronisławę Tuleję – int. od bratanka Adama z rodziną

SOBOTA – 18.03.2023 r.
7.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 18 gr. – int. od Jarka i Natalii Dziedziców

2. + Stanisława Rubachę – int. od siostry Janiny z rodziną

18.00

 

1. + Józefa Jamrożego

2. + Józefa i Józefę Osikowskich

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19.03.2023 r.
8.00

 

1. + Franciszkę, Józefa, Władysława

2. ++ z rodziny Obłozów i Czerwonków

11.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Jolanty z okazji urodzin – int. od dzieci i męża

2. + Bronisławę, Józefa Dziadów i rodzeństwo

17.00+ Krzysztofa Balawendra – 19 gr. – int. od rodziny Polaków
PONIEDZIAŁEK – 20.03.2023 r.
7.00

 

1. + Bronisławę Tuleję – int. od sąsiadów z Potoka

2. W int. Parafian i Dobrodziejów

18.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 20 gr. – int. od Pauliny i Michała

2. + Józefa w dniu imienin

WTOREK – 21.03.2023 r.
7.00+ Krzysztofa Balawendra – 21 gr. – int. od Beaty i Damiana Bembeników
18.00

 

1. + Bronisława Ratowskiego

2. + Stanisława Rubachę – int. od siostry Krystyny z rodziną

ŚRODA – 22.03.2023 r.
7.00+ Krzysztofa Balawendra – 22 gr. – int. odkolegów i koleżanek z pracy brata Mariusza
18.00

 

1. + Bronisławę Tuleję – int. od rodziny Słomianych

2. + Stanisława Rubachę – int. od siostry Janiny z rodziną

CZWARTEK – 23.03.2023 r.
7.00+ Krzysztofa Balawendra – 23 gr. – int. od kolegów i koleżanek z pracy brata Mariusza
18.00

 

1. + Józefa Pelca w 3 rocz. śm.

2. + Stanisława Rubachę – int. od rodziny z Maćkówki

PIĄTEK – 24.03.2023 r.
7.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 24 gr. – int. od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana

2. + Stanisława Rubachę – int. od sąsiadów Deców

18.00

 

1. + Stanisława w rocz. śm., Teresę, Tadeusza, Jana i Marię

2. + Henryka w 8 rocz. śm.

UR. ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – SOBOTA – 25.03.2023 r.
8.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 25 gr. – int. od współpracow. brata Jacka z Wydz. Kontroli ZUS

2. + Stanisława Rubachę – int. od wnuka Kacpra

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Aleksandry w 26 rocz. ur.

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Weroniki w 18 rocz. ur.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26.03.2023 r.
8.00

 

1. + Zofię, Stanisława Rusinków ++ rodziców

2. + Teresę, Romanę, Józefa Sołtysiaków

11.00+ Tadeusza Dziedzica w 24 rocz. śm. i rodziców
17.00+ Krzysztofa Balawendra – 26 gr. – int. od współpracow. brata Jacka z Wydz. Kontroli ZUS
PONIEDZIAŁEK – 27.03.2023 r.
7.00

 

1. + Krzysztofa Balawendra – 27 gr. – int. od zarządu i zawod. LKS Żuraw Żurawiczki

2. W int. Parafian i Dobrodziejów

18.00

 

1. + Stanisława Rubachę – int. od chrześniaka Mirosława z rodziną

2. + Stanisława Rubachę – int. od Henryka Bawora z rodziną

WTOREK – 28.03.2023 r.
7.00+ Krzysztofa Balawendra – 28 gr. – int. odkolegów i koleżanek z klasy maturalnej
18.00

 

1. + Jana Pieniążka – int. od KGW w Żurawiczkach

2. + Stanisława Rubachę – int. od rodziny Baryłów z Żurawiczek