9.2023. Msze święte za śp.: Wiesława Wyczawskiego

with Brak komentarzy

1

Od uczestników liturgii pogrzebowej

27.07.2023 – 7.00

2

Od żony

31.07.2023 – 7.00

3

Od syna Dawida z Agatą

03.08.2023 – 7.00

4

Od córki Karoliny z rodziną

09.08.2023 – 7.00

5

Od ojca Kazimierza

12.08.2023 – 7.00

6

Od brata Mariusza z rodziną

17.08.2023 – 7.00

7

Od siostry Krystyny z rodziną

22.08.2023 – 7.00

8

Od chrzestnej Joanny

23.08.2023 – 7.00

9

Od sąsiadów

24.08.2023 – 18.00

10

Od chrzestnej matki ZALESIE

27.08.2023 – 9.30

11

Od chrześniaczki Dominiki z mężem

06.09.2023 – 7.00

12

Od sąsiadów z górki

06.09.2023 – 7.00

13

Od rodziny Linków

12.09.2023 – 7.00

14

Od szwagierki Teresy z mężem

15.09.2023 – 7.00

15

Od szwagierki Lucyny

15.09.2023 – 7.00

16

Od Stanisława i Marii Pędzibyków z rodziną

23.09.2023 – 18.00

17

Od Danuty i Jana Telegów

02.10.2023 – 7.00

18

Od Daniela Kubusiaka z rodziną

13.10.2023 – 7.00

19

Od Stanisława i Genowefy Kubusiaków

14.10.2023 – 7.00

20

Od OSP z Maćkówki – w 1 rocz. śm.

27.06.2024 – 18.00

9.2023. Msze święte za śp.: Wiesława Wyczawskiego

sprawowane w …

1

Od Stanisława Telegi z rodziną

2

Od Eugeniusza i Janiny Telegów

3

Od Jolanty Anklewicz z rodziną

4

Od sąsiadów z górki

5

Od rodziny Linków

6

Od znajomych z Przeworska żony Danuty

7

Od koleżanek i kolegów z firmy Grantex

8

Od kolegi Mieczysława z rodziną

9

Od rodziny Adamarków

10

Od Bernadety Kochan z rodziną

11

Od Rafała Bardzińskiego

12

Od rodziny Szczepankiewiczów

13

Od Kamila z rodziną

14

Od Haliny z mężem

15

Od Aldony

16

Od firmy Pogrzebowej Krzan