10.2023. Msze święte za śp.: Andrzeja Ruta

with Brak komentarzy

 

1

Od Teresy i Izydora Pieniążków

29.07.2023 –   7.00

2

Od Matki chrzestnej z rodziną

01.08.2023 –   7.00

3

Od Marii i Klaudii Sopel

04.08.2023 –   7.00

4

Od Rady Sołeckiej z Żurawiczek

10.08.2023 –   7.00

5

Od rodziny Rutów

18.08.2023 –   7.00

6

Od Mirosława i Anny Jaroszów

19.08.2023 –   7.00

7

Od rodziny Curzytków

21.08.2023 – 18.00

8

Od Kingi i Leszka Jaroszów z rodziną

22.08.2023 – 18.00

9

Od Radnych z Żurawiczek

24.08.2023 –   7.00

10

Od Zarządu Klubu LKS Żuraw Żurawiczki

04.09.2023 – 18.00

11

Od Jana Lorenca z rodziną

05.09.2023 – 18.00

12

Od sąsiada Henryka Węgrzyna z rodziną

07.09.2023 –   7.00

13

Od rodziny Chrobaków i Jamrożych

14.09.2023 – 18.00

14

Od Andrzeja Grocha z rodziną

21.09.2023 –   7.00

15

Od Jana Lisztonia z rodziną

31.10.2023 –   7.00

16

Od rodziny Horodeckich i Mroszczyków

10.10.2023 – 18.00

17

Od Sołtysek i Sołtysów z Gminy Zarzecze – w 1 rocz. śm.

09.07.2024 – 18.00

18

Od Barbary i Wiktorii Rut

14.07.2023

19

Od rodziny Majkutowskich

15.07.2023

20

Od Wiesława Wlazło z rodziną

17.07.2023

21

Od Jolanty i Rafała Anklewiczów

18.07.2023

22

Od Tadeusza i Zofii Bieniaszów

19.07.2023

 

10.2023. Msze święte gregoriańskie za śp.: Andrzeja Ruta

sprawowane w parafii Wniebowzięcia NMP

w Odessie przez o. Mirosława

WRZESIEŃ 2023

 

1

Od Rady Rodziców i rodziców ze SP w Żurawiczkach

2

Od KGW w Żurawiczkach

3

Od koleżanki Małgorzaty Pilch

4

Od kolegów z Przeworska

5

Od kolegi Andrzeja Florka

6

Od Gminnego Zarządu PSL w Zarzeczu

7

Od Zawodników Klubu LKS Żuraw Żurawiczki

8

Od dzieci ze Szkółki Orlik z rodzicami

9

Od Dyrektora i nauczycieli SP z Siennowa

10

Od Bożeny i Henryka Depciów

11

Od Dyr. i nauczycieli i pracow. Zespołu Szk. w Zarzeczu

12

Od Lucyny i Jacka Aleksandrów z rodziną

13

Od Łukasza Wiechecia z rodziną

14

Od Krzysztofa Muchy z rodziną

15

Od Arkadiusza Węgrzyna OSP Mirocin

16

Od Stanisława Ostrzywilka OSP Mirocin

17

Od Agnieszki Wilk z rodziną

18

Od Agnieszki Pieniążek z rodziną

19

Od rodziny Rudnickich

20

Od Marka Pieniążka z rodziną

21

Od koleż. i kol. z klasy z technikum V letniego w Zarzeczu

22

Od Andrzeja Chrobaka z rodziną

23

Od Daniela Krawca Wójta Gminy Przeworsk

24

Od Wiesława Rzicha

25

Od Anny Niemczak

26

Od rodziny Garbarzów

27

Od Daniela i Joanny Kubusiaków

28

Od rodziny Wiechciów i Adamskich

29

Od Mateusza Dziedzica z rodziną

30

Od rodziny Lemiechów

 

 

 

1

 

MSZE ŚW. ZA ŚP. Andrzeja Ruta 30 intencji indywidualnych

 data modyfikacji 31.10.2023 w parafii Żurawiczki

 

 1. Od Marii i Wiesława Kubickich 11.2023 g. 7.00
 2. Od Zarządu Gminy Związku OSP w Zarzeczu 3.11.23. g.7.00
 3. Od OSP w Żurawiczkach 6.11.23.g.7.00
 4. Od rodziny Budnerów i Wlazłów 7.11.23.g.7.00
 5. Od rodziny Stanowskich 8.11.23.g.7.00
 6. Od Dyrektor , Nauczycieli i Pracowników SP św. br Alberta w Żurawiczkach 9.11.23.g. 7.00
 7. Od rodziny Rusinków i Wąsaczów 10.11.23.g.7.00
 8. Od rodziny Tworków Tomka i Renaty 11.11.23.g.7.00
 9. Od rodziny Tworków Zofii i Dariusza 13.11.23.g. 7.00
 • Od Małgorzaty Górskiej z rodziną 27.11.23.g.7.00
 • Od Elżbiety i Antoniego Stec 28.11.23.g.7.00
 • Od kolegów Sołtysek i Sołtysów z Gm. Zarzecze 30.11.23.g.7.00
 • Od Zarządu MKS Orzeł w Przeworsku 1.12.23.g.7.00
 • Od kolegów Bogdana Pieczka i Benedykta Magonia 9.12.23.g.7.00
 1. Od rodziny Bieniaszów 13.12.23.g.7.00
 • Od rodziny z Woli 15.12.23.g.7.00
 • Od OSP z Maćkówki 16.12.23.g.18.00
 • Od OSP z Zalesia 18.12.23g. 18.00
 • Od rodziny Cuczytków 19.12.23.g.18.00
 • Od Pracowników firmy AXCES PRODUCTION 22.12.23.G.7.00
 • Od Jacka i Rafała Bałandów z rodzinami 27.12.23.g.18.00
 • Od Centrum Kultury i Biblioteka w Zarzeczu 28.12.23.g.18.00Od Stanisława Lorenca z rodziną 3.01.24.g.18.00
 • Od Przewodniczącego Rady Gm. Zarzecze z Radnymi 4.01.24.g.18.00
 • Od Radnych z Żurawiczek 5.01.24.g. 18.00
 • Od Radnych z Maćkówki 8.01.24.g.18.00
 • Od Wójta Gm. Zarzecze i Pracowników Urzędu Gm. W Zarzeczu 9.01.24.g. 18.00
 • Od Kierownika i Pracowników GOP-su w Zarzeczu13.01.24.g. 18.00
 • Od Uczniów i Rodziców kl. II A SP w Zarzeczu 16.01.24.g. 18.00
 • Od Łukasza Laski z rodziną 19.01.24.g. 18.00