10.2023. Msze święte za śp.: Andrzeja Ruta

with Brak komentarzy

1

Od Teresy i Izydora Pieniążków

29.07.2023 –   7.00

2

Od Matki chrzestnej z rodziną

01.08.2023 –   7.00

3

Od Marii i Klaudii Sopel

04.08.2023 –   7.00

4

Od Rady Sołeckiej z Żurawiczek

10.08.2023 –   7.00

5

Od rodziny Rutów

18.08.2023 –   7.00

6

Od Mirosława i Anny Jaroszów

19.08.2023 –   7.00

7

Od rodziny Curzytków

21.08.2023 – 18.00

8

Od Kingi i Leszka Jaroszów z rodziną

22.08.2023 – 18.00

9

Od Radnych z Żurawiczek

24.08.2023 –   7.00

10

Od Zarządu Klubu LKS Żuraw Żurawiczki

04.09.2023 – 18.00

11

Od Jana Lorenca z rodziną

05.09.2023 – 18.00

12

Od sąsiada Henryka Węgrzyna z rodziną

07.09.2023 –   7.00

13

Od rodziny Chrobaków i Jamrożych

14.09.2023 – 18.00

14

Od Andrzeja Grocha z rodziną

21.09.2023 –   7.00

15

Od Jana Lisztonia z rodziną

31.10.2023 –   7.00

16

Od rodziny Horodeckich i Mroszczyków

10.10.2023 – 18.00

17

Od Sołtysek i Sołtysów z Gminy Zarzecze – w 1 rocz. śm.

09.07.2024 – 18.00

18

Od Barbary i Wiktorii Rut

19

Od rodziny Majkutowskich

20

Od Wiesława Wlazło z rodziną

21

Od Jolanty i Rafała Anklewiczów

22

Od Tadeusza i Zofii Bieniaszów

10.2023. Msze święte gregoriańskie za śp.: Andrzeja Ruta

sprawowane w parafii Wniebowzięcia NMP

w Odessie przez o. Mirosława

WRZESIEŃ 2023

1

Od Rady Rodziców i rodziców ze SP w Żurawiczkach

2

Od KGW w Żurawiczkach

3

Od koleżanki Małgorzaty Pilch

4

Od kolegów z Przeworska

5

Od kolegi Andrzeja Florka

6

Od Gminnego Zarządu PSL w Zarzeczu

7

Od Zawodników Klubu LKS Żuraw Żurawiczki

8

Od dzieci ze Szkółki Orlik z rodzicami

9

Od Dyrektora i nauczycieli SP z Siennowa

10

Od Bożeny i Henryka Depciów

11

Od Dyr. i nauczycieli i pracow. Zespołu Szk. w Zarzeczu

12

Od Lucyny i Jacka Aleksandrów z rodziną

13

Od Łukasza Wiechecia z rodziną

14

Od Krzysztofa Muchy z rodziną

15

Od Arkadiusza Węgrzyna OSP Mirocin

16

Od Stanisława Ostrzywilka OSP Mirocin

17

Od Agnieszki Wilk z rodziną

18

Od Agnieszki Pieniążek z rodziną

19

Od rodziny Rudnickich

20

Od Marka Pieniążka z rodziną

21

Od koleż. i kol. z klasy z technikum V letniego w Zarzeczu

22

Od Andrzeja Chrobaka z rodziną

23

Od Daniela Krawca Wójta Gminy Przeworsk

24

Od Wiesława Rzicha

25

Od Anny Niemczak

26

Od rodziny Garbarzów

27

Od Daniela i Joanny Kubusiaków

28

Od rodziny Wiechciów i Adamskich

29

Od Mateusza Dziedzica z rodziną

30

Od rodziny Lemiechów

10.2023. Msze święte gregoriańskie

za śp.: Andrzeja Ruta – w Żurawiczkach

STYCZEŃ 2025

1

Od rodziny Rusinków i Wąsaczów

2

Od Marii i Wiesława Kubickich

3

Od rodziny Stanowskich

4

Od rodziny Bieniaszów

5

Od Stanisława Lorenca z rodziną

6

Od rodziny z Woli

7

Od Tomka i Renaty Tworków

8

Od Zofii i Dariusza Tworków

9

Od Prezesa Klubu LKS Żuraw Żurawiczki

10

Od Małgorzaty Górskiej z rodziną

11

Od Jacka i Rafała Bałandów z rodzinami

12

Od Sołtysek i Sołtysów z Gminy Zarzecze

13

Od uczniów i rodziców kl IIA SP w Zarzeczu

14

Od Radnych z Żurawiczek

15

Od Zarządu Gminnego Związku OSP w Zarzeczu

16

Od OSP w Żurawiczkach

17

Od Dyrektora, nauczycieli i pracow. SP w Żurawiczkach

18

Od OSP w Maćkówce

19

Od wójta Gminy Zarzecze i pracow. Urzędu Gminy

20

Od Radnych z Maćkówki

21

Od Przewodniczącej Rady Gminy Zarzecze z Radnymi

22

Od Zarządu MKS Orzeł Przeworsk

23

Od Elżbiety i Antoniego Steców

24

Od rodziny Budnerów i Wlazłów

25

Od OSP w Zalesiu

26

Od pracowników Centrum Kultury i Biblioteki w Zarzeczu

27

Od kierownika i pracowników GOPS-u w Zarzeczu

28

Od Łukasza Laski z rodziną

29

Od pracowników firmy Axces Production

30

Od kolegów Bogdana Pieczka i Benedykta Magonia