6.01.20024 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OBJAWIENIE PAŃSKIE

with Brak komentarzy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

6 stycznia 2024 r.

 

 

 

  1. Dziękujemy Bogu za mijający tydzień.
  2. Dziś Msze święte jak w niedziele. Poświęcenie kadzidła i kredy po każdej Mszy świętej. Można się w nie zaopatrzyć za dowolną ofiarą. Wszystko wyłożone jest na stoliku.

 

Po przyjściu z kościoła do domu dobrze jest na żar z węgla – może być drzewnego – posypać kadzidło i całe domostwo dymem kadzidła uświęcić. Kredą dobrze jest napisać na drzwiach domu inicjały imion trzech mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz rok poświęcenia domu.

Oczywiście jest też inne tłumaczenie tego napisu.

Według starożytnych przekazów pisano C+M+B +rok bieżący. Co to oznacza łacińską sentencje Christus Mansionem Benedicat, która oznacza: „(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi”. Choć św. Augustyn podaje jeszcze jedną interpretację: Christus Multorum Benefactor „Chrystus dobroczyńcą wielu”.

Zarówno jeden jak i drugi napis jest poprawny. Wodą święconą też dobrze jest pokropić mieszkanie odmawiając modlitwę. Można użyć modlitwy do świętego Michała Archanioła.

  1. Ofiary składane na tacę są dziś przeznaczone na działalność misyjną Kościoła. Serdecznie dziękujemy.
  2. Dziś pierwsza sobota miesiąca. O 16.30 zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające MB za zniewagi bluźnierstwa dzieci Kościoła.
  3. W parafii św. Barbary w Przeworsku jest dziś wystawiona ŻYWA SZOPKA od 15.00 do 18.00. Bracia z sąsiedniego klasztoru serdecznie zapraszają.
  4. Zanieśmy teraz do naszych domów BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.