INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 16.09. do 06.10. 2023 r.

SOBOTA – 16.09.2023 r.
7.00
+ Stanisława Kowala – gr.16 – od wspólnoty ZAWIERZONYCH MARYI
+ Albinę Harpulę – int. od rodz. Chomców
18.00
1. + Stanisława Świętoniowskiego – int. Od rodz. Majków
2. + O błog. B. dla rodziny Rafała , Katarzyny i ich dzieci
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.09.2023 r.
8.00
1. + Rafała w 8 rocz. śm.
2. + Łucję Węgrzyn – int. od męża Stefana
11.00
1. W int. Parafian i Dobrodziejów
2. + Zofię i Andrzeja Mostrzeń
17.00
+ Stanisława Kowala – gr. 17 – od rodz. Rut z Dębowa
PONIEDZIAŁEK – 18.09.2023 r.
7.00
1. + Stanisława Kowala – gr. 18 – od Anny i Tomasza Bieniaszów
2. + Stanisława Świętoniowskiego – int. od rodz. Królów
18.00
+ Józefa Stecko – od wspólnoty ZAWIERZENIE
WTOREK – 19.09.2023 r.
7.00
+ Stanisława Kowala – int. gr. 19 – od chłopaków z Zadworu
18.00
1. W int. Stanisława o zd. I błog.B. op. MB Różańcowej w 92 rocz. ur.
2. + Zofię, Henryka i Franciszka Głąb
ŚRODA – 20.09.2023 r.
7.00
+ Stanisława Kowala – int. gr. 20 – od Teresy Markowskiej z Dębowa
18.00
1. + Stanisława Kubusiaka
2. + Józefa Grandę w 1 rocz. śm. – int. Od sąsiadów
CZWARTEK – 21.09.2023 r.
7.00
1. + Stanisława Kowala – int. gr. 21 – od rodz. Piątków
2. + Andrzeja Ruta – int. od Andrzeja Grocha z rodziną
18.00
+ Bronisława i Helenę
PIĄTEK – 22.09.2023 r.
7.00
+ Stanisława Kowala – int. gr. 22 – od rodz. Kisieli
18.00

1. + Stanisława Świętoniowskiego – int od rodz Lonców i Zająców
2. + Józefa Stecko od sąsiadów siostry Krystyny
SOBOTA – 23.09.2023 r.
7.00

+ Stanisława Kowala – int. gr. 23 – od sąsiadów syna Edwarda z Dębowa
18.00

1. + Wiesława Wyczawskiego – int. Od Stanisława i Marii Pędzibyków z rodziną
2. + Stanisława Piątka w rocz. śm.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.09.2023 r.
8.00

1. Dzięk-błag. O zd. z okazji 68 rocz. ur.
2. + Marię i Michała Wlazłów
11.00
W int. Kingi w 18 rocz. ur.
17.00
1. W int. Personelu szpitalnego w Przeworsku, który przeprowadził leczenie i operację ojcu Symforianowi oraz wszystkim którzy bardzo starannie i z oddaniem opiekowali się naszym współbratem zakonnym
2. + Stanisława Kowala – gr. 24 – od Zofii Kruk

PONIEDZIAŁEK – 25.09.2023 r.
7.00
+ Stanisława Kowala – gr. 25 – od rodz. Sowów

18.00

1. Dziękczynna za zbiory – int. od Maćkówki
2.
WTOREK – 26.09.2023 r.
7.00

1. + Stanisława Świętoniowskiego – int. od wnuczki Kamili z mężem
2. + Stanisława Kowala – int. gr. 26 – od rodz. Półtoraków w Rozborza
18.00

1. Dantis (K)
2.
ŚRODA – 27.09.2023 r.
7.00

1. + Stanisława Kowala – int. gr. 27 – od Andrzeja Głąb z rodzinom
2.
18.00

1. Dziękczynna za plony – od Maćkówki Zadwór
2. O błog. B. W 45 rocz. Ślubu Mieczysława i Janiny
CZWARTEK – 28.09.2023 r.
7.00

1. + Stanisława Kowala – int. gr. 28 – od Pieniążków z Kosiny
2.
18.00

1. + Teresę, Józefa, Wojciecha i Helenę
2. + Feliksa w 50 rocz. śm. i Zofię
PIĄTEK – 29.09.2023 r.
7.00

1. + Stanisława Kowala – gr. 29 – od rodz. Słyszów z Nowosielec
2.
18.00

1. + Józefa w rocz. śm. , Salomeę i Stanisława
2. W int. Michała
SOBOTA – 30.09.2023 r.
7.00

1. + Wiolettę
2. O Boże błog. Dla Anieli Kuczek z okazji urodzin
18.00

1. + Stanisława Kowala – int. gr. 30 – od rodz. Ignarskich z Futumy
2. W int. Janiny i Andrzeja w 26 rocz. ślubu
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.10.2023 r.
8.00

1. Za zm. Siostry z Róży Grażyny Wojtas
2. W int. Sióstr z Róży Teresy Kotlińskiej
11.00
1. W int. Parafian i Dobrodziejów
2. + Józefa Kubickiego w rocz. śmierci
17.00
+ Janinę Stanowską gr. 1 – od syna Janusza z żoną
PONIEDZIAŁEK – 02.10.2023 r.
7.00

1. + Janinę Stanowską gr. 2 – od wnuczek z rodziny
2. + Wiesława Wyczawskiego – int od Danuty i Jana Telegów
18.00

1. Dziękczynna za plony od Żurawiczek
2. ++ z rodziny Burdów
WTOREK – 03.10.2023 r.
7.00

1. Dziękczynna za zbiory od Żurawiczek Dół
2.
18.00

1. + Janinę Stanowską gr. 3 – od brata z żoną
2. + Zofię Michałowską

ŚRODA – 04.10.2023 r.
7.00

1. + Janinę Stanowską gr. 4 – od Danuty z rodziną
2.
18.00

1. + Franciszka Szularów i Helenę
2. W int. Leszka i Danuty Dul w 36 rocz. ślubu
CZWARTEK – 05.10.2023 r.
7.00

1. + Jana Ubermana w 3 rocz. śm.
2.
18.00

1. + Janinę Stanowską gr. 5 – od Mariusza Jamrożego z rodziną
2. + Tadeusza Głąb w 8 rocz. śm.
PIĄTEK – 06.10.2023 r.
7.00

1. + Janinę Stanowską gr. 6 – od syna Zbigniewa z rodziną
2.
18.00

1. + Stanisława Pieniążka w 3 rocz. śm.
2. + Zofię, Mariana, Mirosłąwa

1 2 3 4 5 6 7 21