Dokumenty potrzebne do sakramentu Chrztu Świętego dziecka:

  1. Akt urodzenia dziecka – oryginał.
  2. Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka.
  3. Świadectwa moralności rodziców chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania.
  4. Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania.

Ważne:

  • Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu.
  • Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę matka chrzestna.