MinistranciOaza Dzieci BożychFranciszkańska Młodzież Oazowa
Przy naszej parafii istnieje grupa ministrantów i lektorów. Są to uczniowie szkół podstawowych i średnich. Biorą czynny udział w życiu Parafii. Pełnią służbę liturgiczną w czasie Mszy św. w niedziele i w dni powszednie zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym w czasie wspólnych spotkań. Pełnią swoja posługę czytając Słowo Boże podczas Mszy św. Ministranci i lektorzy uczestniczą czynnie w rozgrywkach sportowych i formacyjnych orga­nizowanych przy parafii i w dekanacie. Służenie podczas Mszy świętych jest zaszczytem i mobilizuje do pogłębiania wiary i stawania się lepszymi ludźmi i Dziećmi Bożymi.Spotkania ministrantów odbywają się co tydzień, w soboty po wieczornej Mszy św. Na tych spotkaniach ministranci mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy i doskonalenia czynności wykonywanych w czasie Liturgii.Opiekunem ministrantów jest O. Dariusz Róg

Regulamin Ministrancki

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki służby ołtarza.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. Daje przykład przez częstą Spowiedź i Komunię Św. Codziennie modli się rano i wieczorem, między innymi w intencji Wspólnoty Ministranckiej.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem. Zdobywa kolegów dla Chrystusa.
 8. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i w wypełnianiu innych swoich obowiązków.
 9. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 10. Ministrant dba o dobre imię wspólnoty:
  – mówi dobrze o innych ministrantach;
  – dba o czystość i porządek w zakrystii;
  – odnosi się ze szczególnym szacunkiem do świątyni i jej otoczenia.

A ponadto pamięta o ciszy w zakrystii!

Zasady liturgicznej Służby Ołtarza

Św. Stanisław Kostka.
Anonim, ok. 1568; wg niektórych źródeł portret pośmiertny.
 1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaje się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczest­niczyć w nich „świadomie i owocnie”.
 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
 5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie koniecz­ności.
 6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czyn­ności poprzedzającej.
 7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Patronami ministrantów są: → Św. TarsycjuszŚw. Stanisław KostkaŚw. Alojzy GonzagaŚw. Jan Berchmans i Św. Dominik Savio.

Oaza Dzieci Bożych to grupa formacyjna, do której należą dzieci szkoły podstawowej (kl. III – VI). Oaza skupia większość dzieci naszej parafii, z czego bardzo się cieszymy. „Dzieci Boże” w znacznej większości, kiedy kończą szkołę podstawową, zasilają szeregi Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej. Każdy z nas jest Dzieckiem Bożym, ale tytuł ten zobowiązuje. I tego właśnie chcemy nauczyć: jak być dobrym dzieckiem naszego Ojca na wzór św. Franciszka z Asyżu.

Spotykamy się w każdą sobotę o godz. 10:00. Nasze spotkania rozpoczynają się od Modlitwy, po której odbywa się śpiew i spotkania formacyjne w grupach wiekowych. Pomiędzy śpiewem a spotkaniami dzieciom, nie brakuje też gier i zabaw. W każdą pierwszą niedziele miesiąca Oaza dzieci Bożych czynnie uczestniczy w Liturgii. Ubogaca Ją swoim śpiewem, a także posługami liturgicznymi. W ciągu roku organizowane są różne wyjazdy, zabawy karnawałowe i okazyjne które są urozmaiceniem pobytu w tej grupie.

 

Zdjęcia z zimowej wycieczki do klubu jeździeckiego (proszę kliknąć zdjęcie, aby uzyskać powiększenie).

Cel:

Pragniemy na wzór Św. Franciszka z Asyżu dążyć do pełni chrześci­jańskiego życia, do poznania i pokochania Boga, a także drugiego człowieka. Chcemy swoim młodzieńczym entuzjazmem i radością dzielić się ze sobą nawzajem i z innymi ludźmi.

Jak działa oaza?

Każdą grupę oazową opiekuje się jeden bądź dwóch animatorów, którzy to w oparciu o wcześniej przygotowane konspekty spotkań oraz o własne pomysły przeprowadzają spotkania w grupach. Spotkania te podzielone są na 4 stopnie:

 • 0: poznawanie życia Św. Franciszka.
 • 1: formacja Oazy Nowego Życia.
 • 2: formacja 10 kroków ku pełni dojrzałości chrześcijańskiej.
 • 3: Wspólnota Kościoła.

Poszczególne grupy spotykają się w wyznaczonym wcześniej przez siebie dniu. W każdy piątek spotykamy się na wspólnej Eucharystii, po czym odmawiamy Nieszpory, a następnie chwalimy Pana Boga na śpiewie. Co drugi piątek miesiąca mamy swoją Eucharystię Oazową o godz. 19:00, po czym adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym sakra­mencie. W sobotę spotykamy się na spotkaniach rekreacyjnych.

Kulminacją naszych spotkań jest niedzielny poranek i przedpołudnie. O godz. 10:00 odmawiamy Jutrznię i przygotowujemy śpiew na Liturgię mszy świętej. O godz. 11:00 razem z parafianami czynnie uczest­ni­czymy w Eucharystii ubogacając Ją swoim śpiewem i innymi posługami liturgicznymi.

Pomocnicy:

Animatorzy

Motto Oazy:

„Gdzie jeden – tam wszyscy”. Tym jednym, który nas gromadzi jest Pan Bóg: przy Nim chcemy trwać.

Co robimy w czasie wolnym?

Spotykamy się w salce, gdzie przy herbacie prowadzimy ciekawe dy­skusje, gramy w piłkarzyki bądź w inne gry. Mamy także seanse filmowe, a także bawimy się przy różnych konkursach, bądź organizu­jemy zawdy sportowe w formie rozrywki, a nie tylko rywalizacji. W naszej oazie działa także grupa wolontariuszy, która chce podzielić się swoją radością i młodzieńczym entuzjazmem z ludźmi starszymi w pobliskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Co udało nam się zrobić?

 • Zgromadzić wokół Boga i przy Nim trwać.
 • Pogłębić nasze relacje ze sobą nawzajem.
 • Zagrać kilka koncertów w naszej parafii, a także w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • Wyremontować gruntownie naszą salkę oazową.
 • Zrobić koszulki oazowe.
 • Przygotować ozdoby świąteczne dla naszych parafian.

Poniżej przedstawiamy fotograficzne relacje z niektórych ciekawszych wydarzeń. Zdjęć jest dużo więcej, ale nasz administrator nie chciał ich wszystkich tu umieścić, powołując się na transfery, pojemności dysko­we, świadome przeglądanie itp. itd… Zapraszamy jednak do obejrzenia tego, co jest.

Ferie zimowe

Pięciodniowy wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej i Zakopanego (23 – 27 I 2011). Wspaniałe i radosne chwile na nartach, w Aquaparku. Wielu z nas pierwszy raz miała możliwość zakosztowania, czym jest „białe szaleństwo”, czyli jazda na nartach. Oprócz tego był czas na refleksje i zadumę, podczas adoracji, mszy świętych i rozmyślań na Dróżkach. W sumie było nas 35 osób.

Kolędowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Naszym wielkim pragnieniem było założenie grupy wolontariuszy, którzy odwiedzaliby lidzi starszych i chorych oraz spędzali z nimi czas. Pierwszym krokiem byłą wizyta z kolędą w Miejskim Domu Opieki Społecznej w Przeworsku w dniu 7 I 2011. Od stycznia regularnie jeden raz w tygodniu idziemy tam, by dzielić się z nimi naszą radością.

Sylwester oazowy

Nasz pierwszy wspólny sylwester. Było nas ok 40 osób. Nowy Rok przywitaliśmy Mszą Świętą.

Kolędowanie u oazowiczów

W drugi dzień świąt o godz. 16:00 ruszyliśmy do domów oazowiczów. Z niezwykłą radością i uśmiechem na ustach. W ten sposób chcieliśmy się podzielić tą wielką radością z narodzin Boga. Parafianie przyjmowali nas pięknie, radośnie i hojnie.

Koncert w Kalwarii Zebrzydowskiej

Koncert zespołów oazowych w kalwarii Zebrzydowskiej 12 VIII 2010.

Rekolekcje w Wetlinie

Trzydniowy wyjazd rekolekcyjny do Wetliny, w dniach 14 – 16 V 2010. Tam chcieliśmy z Bogiem i ze sobą zawiązać jeszcze bardziej naszą wspólnotę. W końcu: „Gdzie jeden – tam wszyscy”.

Wizyta zespołu San Damiano

W dniach 8 – 9 V 2010 mieliśmy przyjemność gościć braci z zespołu → San Damiano, z seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dwa dni spędzone z braćmi klerykami jeszcze bardziej zaraziły nas franciszkańskim duchem, ich radością i entuzjazmem.