Kościół Matki Bożej Różańcowej w promieniach popołudniowego słońca.

W 1971 roku przy → klasztorze OO. Bernardynów w Przeworsku ks. abp Ignacy Tokarczuk erygował parafię. Wówczas miejscowości: część Żurawiczek, Maćkówka i Zalesie weszły w zasięg oddziaływania duszpasterskiego przeworskiego klasztoru. W Żurawiczkach był wówczas00 punkt katechetyczny, który mieścił się w domu wydzierżawionym od Pani Teresy Jasz. Budynek został wyremontowany. W punkcie katechetycznym Ojcowie odprawiali Mszę Świętą, początkowo nieregularnie, a później w każdą niedzielę i święta; ponadto także nabożeństwa majowe i październikowe.

13 czerwca 1975 roku ks. abp Ignacy Tokarczuk dokonał poświę­cenia punktu katechetycznego, który odtąd pełnił funkcje kaplicy pw. MB Różańcowej i św. Antoniego. Na nabożeństwach gromadziło się ponad 2500 wiernych. Wówczas podjęto decyzje o budowie nowego kościoła.

W 1981 roku Kuria Arcybiskupia w Przemyślu wyraziła zgodę na budowę Kościoła w Żurawiczkach, a 7 października biskup Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgiel­nego pod przyszłą budowę wg projektu architekta Leonarda Reppela. W założeniach bryła kościoła miała nawiązywać do rzymskiego Koloseum – miejsca męczęństwa tysięcy chrześcijan. Kościół jest dwupoziomowy, zbudowany na planie koła, posiada 214 okien. Budową kierowali gwardianie klasztoru przeworskiego, najpierw O. Tymoteusz Duda, a następnie O. Jan Kanty Bartnik. Z powodu braku materiałów budowlanych, które w tych czasach były trudno dostępne, budowa postępowała dość wolno. Poświęcenia nowego kościoła, jako kościoła filialnego parafii Św. Barbary w Przeworsku, dokonano 27 maja 1985 roku.

Ołtarz główny: pośrodku Matka Boża Różańcowa, po lewej – Św. Antoni z Padwy, po prawej – Św. Franciszek z Asyżu.

15 kwietnia 1993 r. ks. abp Ignacy Tokarczuk erygował tutaj samo­dzielną parafię, która obecnie liczy około 2500 dusz. Pierwszym proboszczem został O. Jan Kanty Bartnik. W 1991 roku, z inicjatywy O. Jana Kantego Bartnika, rozpoczęto pracę przy wznoszeniu nowego klasztoru. W dniu 2 lipca 1993 roku ówczesny prowincjał Ojców Bernardynów O. dr Czesław Gniecki erygował kanonicznie ten dom jako zakonny i pierwszym gwardianem w Żurawiczkach mianował O. Kryspina Florysa.

Poszczególni Ojcowie Gwardianie klasztoru w Żurawiczkach przeprowadzili wiele koniecznych prac, aby zarówno kościół jak i klasztor były budynkami funkcjonalnymi i estetycznymi:

O. Kryspin Florys (1993 – 1999) wykonał ławki do kościoła, zakupił organy, wybudował dzwonnicę i dzwony oraz umieścił w ołtarzu duży krzyż.
O. Hubert Frajkowski (1999 – 2002) wykonał ogrodzenie placu kościelnego oraz wyłożył kostką brukową plac przy kościele i klasztorze.
O. Zdzisław Makowiecki (2002 – 2008) wymienił okna w budynku klasz­tornym, wykonał nowe nagłośnienie świątyni oraz wykonał główną alejkę (z kostki brukowej) na cmentarzu parafialnym.
O. Emanuel Nowak (2008 – 2011) wymienił część okien (50 szt.) w kościele, wykonał nastawę ołtarzową poświęconą MB Różańcowej, Św. Fran­ciszkowi z Asyżu i Św. Antoniemu z Padwy oraz przeprowadził remont pomieszczeń w budynku klasztoru (kuchnia, refektarz i 3 pokoje).
O. Nikodem Sobczyński (2011 – 2014)
O. Salwator Bartosik (2014 – 2017)