Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej.

W naszym klasztorze zgłoszenia pogrzebów przyjmujemy o każdej porze dnia, gdy kancelaria jest nieczynna należy zgłosić się do furty klasztornej.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

  1. Akt zgonu z USC.
  2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
  3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii przyjęcie Komunii Świętej w intencji zmarłego.