AktualnościOgłoszeniaIntencje

Transmisje z naszej świątyni w Wielkim Tygodniu

0 komentarzy

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020 Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich … Czytaj dalej

0 komentarzy

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja. Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 16.03 – 16.04.2020 r.

PONIEDZIAŁEK – 16.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 16

2. + Helenę Pieniążek – int. od Anny i Piotra Bieniasz z Jarosławia

+ Tadeusza Pacholarz – int. od Jurka Pasierb z Rzeszowa – Zamość

+ Józefa Przeszłowskiego – int. od rodziny Pelców – Poznań

18.00

 

1. + Urszulę Kmiecik – int. od siostry z rodziną

2. + Stefana i ++ z rodziny

WTOREK – 17.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Józefa Kaszubę – int. od rodziny Głąb

2. + Zbigniewa Żelazko – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

+ Zbigniewa Żelazko – int. od chrześniaczki Moniki z rodziną – gr. 1– Wrocław

+ Tadeusza Pacholarz – int. od uczniów i wychowawczyni kl. 1B Sz. P. nr.2 w Przeworsku

18.00

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 17

2. + Marię Pacholarz – int. od córki Anny i wnuka Grzegorza

ŚRODA – 18.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 18

2. + Zbigniewa Żelazko – int. od sąsiadów

+ Zbigniewa Żelazko – int. od chrześniaczki Adrianny z rodziną – gr. 2

+ Tadeusza Pacholarz – int. od rodziny Bieniaszów z Przeworska – Zamość

18.00

 

1. + Józefa Basistę

2. + Andrzeja Anklewicz – int. od żony

CZWARTEK – 19.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 19

2. + Tadeusza Pacholarz – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

+ Zbigniewa Żelazko – int. od kuzynek i kuzyna z rodziny Jamrożych – gr. 3

+ Tadeusza Pacholarz – int. od koleż. i kol. PKO BP Oddział w Przeworsku

18.00

 

1. + Józefa i Józefa

2. + Helenę Kogut – int. od wnuka Krystiana z rodziną

PIĄTEK – 20.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Janinę Telega – int. od rodziny Szularów

2. + Henryka Głąb – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

+ Zbigniewa Żelazko – int. od sąsiadów – gr. 4

+ Tadeusza Pacholarz – int. od koleż. i kol. PKO BP Oddział w Przeworsku

18.00

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 20

2. + Zbigniewa Żelazko – int. od żony Anny Żelazko

SOBOTA – 21.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 21

2. + Stanisława Piątek – int. od syna Jana z żoną

+ Zbigniewa Żelazko – int. od sąsiadów – gr. 5

+ Tadeusza Pacholarz – int. od Bernadety z Przeworska

18.00

 

1. + Stanisława Rubin – int. od prawnuczki Martyny z mężem i rodziny

2. + Tadeusza Pacholarz – int. od żony

IV NIEDZIELA POSTU – 22.03.2020 r.
  8.00

 

 

1. + Bronisława Ratowskiego w 6 rocz. śm.

+ Zbigniewa Żelazko – int. od rodziny Bereźnickich – gr. 6

+ Tadeusza Pacholarz – int. od Bernadety z Przeworska

11.00

 

1. + Marię, Władysława i Franciszka

2. + Tadeusza Pacholarz – int. od dzieci

17.00+ Zofię i Władysława Tytuła – gr. 22
PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Józefa Kaszubę – int. od rodziny Huberów i Kozaków

2. + Zbigniewa Żelazko – int. od siostry Elżbiety z mężem

+ Zbigniewa Żelazko – int. od sąsiadki Małgorzaty Król z rodziną – gr. 7 – Wrocław

+ Tadeusza Pacholarz – int. od koleż. i kol. córki Małgorzaty ze Szk. Podst. – Zamość

18.00

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 23

2. + Helenę Kogut – int. od sąsiadów

WTOREK – 24.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 24

2. + Zbigniewa Żelazko – int. od siostry Zofii z mężem

+ Zbigniewa Żelazko – int. od rodziny Król – gr. 8

+ Tadeusza Pacholarz – int. od koleż. i kol. córki Małgorzaty ze Szk. Podst.

18.00

 

1. + Henryka w 5 rocz. śm.

2. + Zofię Dzideczek – int. od wnuczki Joanny z rodziną

ŚRODA – 25.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 25

2. + Zbigniewa Żelazko – int. od córki Agaty z rodziną

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Doroty Lonc z rodziną – gr. 9

+ Tadeusza Pacholarz – int. od koleż. i kol. ze Szk. Podst syna Aleksandra

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Aleksandry w 23 rocz. ur.

2. + Stanisława w rocz. śm., Teresę, Jana i Marię

CZWARTEK – 26.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 26

2. + Zbigniewa Żelazko – int. od córki Beaty z synem

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Ryszarda Węgrzyna z rodziną – gr. 10

+ Tadeusza Pacholarz – int. od uczniów rodziców i wychowawcy z klasy 3B

18.00

 

1. + Zofię Rusinek w 10 rocz. śm. ++ jej rodziców

2. + Stanisława Piątek – int. od siostry Heleny z rodziną

PIĄTEK – 27.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Edwarda Czerwonkę – int. od rodziny Danys

2. + Helenę Kogut – int. od sąsiadów

+ Zbigniewa Żelazko – int. od sąsiadów siostry Elżbiety – gr. 11

+ Tadeusza Pacholarz – int. od Dyr. Nauczyć Pracow. Szk. Podst. Nr 2 w Przeworsku

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Kamili w 18 rocz. ur.

2. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 27

SOBOTA – 28.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 28

2. + Henryka Głąb – int. od córki Anny z rodziną

+ Zbigniewa Żelazko – int. od sąsiadów siostry Elżbiety – gr. 12

+ Tadeusza Pacholarz – int. od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana

18.00

 

1. + Franciszkę, Józefa i Władysława

2. + Zbigniewa Żelazko – int. od syna Artura

V NIEDZIELA POSTU – 29.03.2020 r.
  8.00

 

 

1. + Tadeusza Dziedzica w 21 rocz. śm.

+ Zbigniewa Żelazko – int. od sąsiadów siostry Elżbiety – gr. 13

+ Tadeusza Pacholarz – int. od koleż. i kol. z klasy córki Gabrieli

11.00+ Teresę, Józefa i Romanę Sołtysiak
17.00

 

1. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 29

2. + Zbigniewa Żelazko – int. od syna Dawida z rodziną

PONIEDZIAŁEK – 30.03.2020 r.
  7.00

 

 

1. + Stanisława Rubin – int. od kolegów z Koła PSL w Żurawiczkach

2. + Tadeusza Pacholarz – int. od siostry Anny

+ Zbigniewa Żelazko – int. od rodziny Świerk – gr. 14

+ Tadeusza Pacholarz – int. od koleż. i kol. z klasy córki Gabrieli

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Macieja w 20 rocz. ur.

2. + Zofię i Władysława Tytuła – gr. 30

WTOREK – 31.03.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Janinę Dziedzic – int. od rodziny Maderów

2. + Helenę Kogut – int. od sąsiadów

+ Zbigniewa Żelazko – int. od rodziny Pędzińskich – gr. 15 – WROCŁAW

+ Tadeusza Pacholarz – int. od koleż. i kol. z klasy Szk. Podst. córki Wioli – ZAMOŚĆ

18.00

 

1. + Renatę, Krzysztofa i Mieczysława

2. + Tadeusza Pacholarz – int. od brata Zbigniewa

ŚRODA – 1.04.2020 r.
 7.00

 

 

 

1. + Jana Płocicę – int. od rodziny Bajdów i Tenczarów

2. + Tadeusza Pacholarz – int. od brata Wiesława z rodziną

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Małgorzaty z rodziną z Mielca – gr. 16

+ Tadeusza Pacholarz – int. od pracowników Restauracji TERAPIA

18.00

 

1. + Stefanię w rocz. śm. i + Władysława Jamroży

2. + Urszulę Kmiecik – int. od brata Wiesława z rodziną

CZWARTEK – 2.04.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Annę i Michała

2. + Tadeusza Pacholarz – int. od brata Jana z rodziną

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Ewy z rodziną  – gr. 17

+ Tadeusza Pacholarz – int. od pracowników Restauracji TERAPIA

18.00

 

1. + Janinę Wlazło – int. od siostry Małgorzaty z rodziną

2. + Jana Dendura – int. od żony

PIĄTEK – 3.04.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Henryka Głąb – int. od córki Ewy z rodziną

2. + Stanisława Piątek – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

+ Zbigniewa Żelazko – int. od szwagierki z Mielca – gr. 18

+ Tadeusza Pacholarz – int. od Marii Kołtun

18.001. + Helenę Kogut – int. od syna Jana z rodziną
SOBOTA – 4.04.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Zofii i Jana w 50 rocz. ślubu

2. + Zofię Czerwonka – int. od rodziny Michalików z Zarzecza

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Jacka z rodziną – gr. 19

+ Tadeusza Pacholarz – int. od pracowników Przychodni AW-Med.

18.00

 

1. O nawrócenie zatwardziałych grzeszników

2. + Marię i Edwarda Bawor

NIEDZIELA PALMOWA – 5.04.2020 r.
  8.00

 

 

1. Dzięk. – błag. o zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Sióstr i ich rodzin z Róży Marii Basista

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Wioli z rodziną – gr. 20

+ Tadeusza Pacholarz – int. od koleż. i kol. PKO BP Oddział w Przeworsku

11.00O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Arkadiusza i Marcina w 18 rocz. ur.
17.00

 

1. + Franciszka Depciucha w 24 rocz. śm. + Stanisławę w 17 rocz. śm. + Stanisława Stępaka w 1 r

2. + Tadeusza Pacholarz – int. od brata Stanisława z rodziną

PONIEDZIAŁEK – 6.04.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Jana Płocicę – int. od rodziny Ruparów

2. + Stanisława Rubin – int. od emerytów kolejowych w Przeworsku

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Zofii Lisowskiej z mężem i rodziną – gr. 21

+ Tadeusza Pacholarz – int. od pracow. z Zakładu Remont. – Budowlanego Spółdzielni

18.00

 

1. + Teresę i Antoniego Szklarz w 2 rocz. śm.

2. + Helenę Kogut – int. od córki z mężem

WTOREK – 7.04.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Edwarda Czerwonkę – int. od Stanisława Sobali z rodziną

2. + Zofię Czerwonkę – int. od szwagierki z Grzęski

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Marii Siwiec – gr. 22

+ Tadeusza Pacholarz – int. od pracow. działu gospodarki zasobami mieszkaniowymi

18.00

 

1. Rez.

2. + Teresę Czerwonka – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

ŚRODA – 8.04.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Władysławę Pieniążek – int. od rodziny Jaroszów z Nowosielec

2. + Helenę Kogut – int. od sąsiadów córki Anny

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Mariusza Hrucyszyn z dziećmi – gr. 23 – Wrocław

+ Tadeusza Pacholarz – int. od koleżanek – gospodarzy budynków Spółdzielni – Zamość

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Bartoszka w 10 rocz. ur.

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Majki w 6 rocz. ur.

WIELKI CZWARTEK – 9.04.2020 r.
18.00

 

MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Wiesława Stecko z Mariuszem – gr. 24

WIELKI PIĄTEK – 10.04.2020 r.
18.00LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKA SOBOTA – 11.04.2020 r.
19.00

 

 

 

1. W int. Braci i Sióstr Żywego Różańca i Zawierzonych Maryi

2. W int. FMO i Dzieci Bożych

3. W int. LSO i Kręgu Rodzin

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana – gr. 25

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 12.04.2020 r.
  6.00

 

 

1. W int. Parafian i Dobrodziejów

2. W int. Straży Grobowej i Orkiestry Strażackiej

+ Zbigniewa Żelazko – int. od koleżanek i kolegów z pracy – gr. 26

11.00

 

1. + Krzysztofa, Renatę i Mieczysława

2. + Stanisława i Julię

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 13.04.2020 r.
  8.00

 

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Julki w 1 rocz. ur.

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Aurelii w 18 rocz. ur.

+ Zbigniewa Żelazko – int. od koleżanek i kolegów z pracy – gr. 27

11.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Krystiana w 18 rocz. ur.

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Zofii w rocz. ur. i dla jej rodziny

WTOREK – 14.04.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Helenę Obłoza – int. od rodziny Greniów

2. + Stanisława Rubin – int. od Heleny Pieniążek z rodziną

+ Zbigniewa Żelazko – int. od koleżanek i kolegów z pracy – gr. 28

+ Tadeusza Pacholarz – int. od pracowników Działu Księgowości Spółdzielni

18.00

 

1. + Józefa Rubin – int. od chrześnicy Magdaleny

2. + Stanisława w 38 rocz. śm.

ŚRODA – 15.04.2020 r.
 7.00

 

 

 

1. + Krystynę Czerwonka – int. od rodziny Lalowiczów i Świerków

2. + Zofię i Edwarda – int. od koleżanek córki Haliny z Oddz. Chirurgii

+ Zbigniewa Żelazko – int. od koleżanek i kolegów z pracy – gr. 29

+ Tadeusza Pacholarz – int. od pracowników administracji i sekretariatu Spółdzielni

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Kingi w 18 rocz. ur.

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MB dla Gabriela

CZWARTEK – 16.04.2020 r.
  7.00

 

 

 

1. + Janinę Panek – int. od rodziny Góraków z Gniewczyny

2. + Stanisława Stępak – int. od kolegów z pracy synów

+ Zbigniewa Żelazko – int. od Heleny Kurpiel z rodziną – gr. 30

+ Tadeusza Pacholarz – int. od pracowników Przychodni AW-Med.

18.00

 

1. + Janinę Dziedzic – int. od wnuka Adama z rodziną

2. + Edwarda Wlazło – int. od siostry Barbary z rodziną