V TYDZIEŃ WIELKANOCNY: 29.04 – 5.05.2018 r.

with Brak komentarzy
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.04.2018 r.
   8.00

 

1. ++ Siostry i ++ z ich rodzin z Róży Pani Marii Basista

2. + Józefę, Stanisława, Katarzynę i Jana

11.001. + Annę Cisek – gr. 29
17.001. + Stefanię Rojek – int. od rodziny Stępaków
PONIEDZIAŁEK – 30.04.2018 r.
   7.00

 

1. + Daniela Telegę – int. od sąsiadów z Parcelacji

2. + Teresę Szklarz – int. od syna i synowej

18.001. + Annę Cisek – gr. 30
WTOREK – 1.05.2018 r.
 7.00

 

1. + Zofię Pieniążek – gr. 1

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Zofii Drawik w dniu urodzin

18.00

 

1. + Antoniego Hajczewskiego – int. od kol. i koleż. z Firmy GPR Zarzecze zmiana C

2. + Andrzeja Jamrożego – int. od kuzyna Leszka z rodziną

ŚRODA – 2.05.2018 r.
 7.00

 

1. + Stanisława Obłozę – int. od OSP Maćkówka

2. + Marka Olejarka – int. od Dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podst. w Siennowie

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Tymona i jego rodziców i chrzestnych

2. + Zofię Pieniążek – gr. 2

MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI – 3.05.2018 r.
   8.00

 

1. + Zofię Pieniążek – gr. 3

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Macieja w rocz. urodzin.

11.001. W rocznicę ślubu i w int. Karola o światło Ducha Świętego
17.001. O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Zosi w 1 rocz. urodzin
PIĄTEK – 4.05.2018 r.
 7.00

 

1. + Zofię Pieniążek – gr. 4

2. + Anielę Rogus – int. od rodziny Maczugów i Wyczawskich

18.001. + Zofię, Stanisława Pieczko i ich rodziców
SOBOTA – 5.05.2018 r.
 7.00

 

1. + Janinę Słomiana – int. od wnuków: Mirosława, Bartłomieja i Łukasza

2. + Zofię Pieniążek – gr. 5

18.001. + Urszulę, Tadeusza i Jana w rocz. śm.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6.05.2018 r.
   8.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Sióstr z Róży Anny Zielińskiej

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Sióstr z Róży Zofii Powroźnik

11.001. W int.Ļ Dzieci Pierwszokomunijnych
17.00+ Zofię Pieniążek – gr. 6