22.07 – 11.08.2018 r.

with Brak komentarzy

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

XVI TYDZIEŃ ZWYKŁY: 22 – 28.07.2018 r.

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.07.2018 r.
   8.00+ Franciszka i Grażynę
11.00Dzięk. z prośbą o zdr. błog. B. potrz. łaski dla P. Darka w 30-lecie pracy organistowskiej
17.00+ Antoniego w 10 rocz. śm., Kazimierę Bieniasz
PONIEDZIAŁEK – 23.07.2018 r.
 7.00+ Tadeusza Lalowicz – int. od Stanisława i Marii Czerwonka
18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Sebastiana w 18 rocz. ur.
WTOREK – 24.07.2018 r.
 7.00+ Marka Olejarka – int. od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan
18.00+ Kazimierę i Antoniego
ŚRODA – 25.07.2018 r.
 7.00+ Paulinę Leszczyńską – int. od kolegów i koleżanek Marcina z Poczty Polskiej Rzeszów
18.00+ Tadeusza Dziedzic – int. od chrześniaka Witka z rodziną
CZWARTEK – 26.07.2018 r.
 7.00+ Józefa i jego Rodziców i ++ z rodziny
18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Julii w 15 rocz. ur.
PIĄTEK – 27.07.2018 r.
 7.00+ Tadeusza Lalowicz – int. od rodziny Wancickich z rodziną
18.00+ Stanisława
SOBOTA – 28.07.2018 r.
 7.00+ Marka Olejarka – int. od siostry Jolanty
18.00+ Stefanię Szczepańską – int. od chóru św. Barbary

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

XVII TYDZIEŃ ZWYKŁY: 29.07 – 4.08.2018 r.

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07.2018 r.
   8.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Danuty i Stanisława w 40 rocz. ślubu
11.00+ Stanisława
17.00+ Marię w 13 rocz. śm. Jana, Stanisława, Teresę i Tadeusza
PONIEDZIAŁEK – 30.07.2018 r.
   7.00+ Annę Cisek – int. od koleżanek i kolegów z Inspekcji Sanitarnej w Przeworsku
18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Teresy i Izydora w 35 rocz. ślubu
WTOREK – 31.07.2018 r.
 7.00+ Stefanię Szczepańską – int. od wnuczki Renaty z rodziną
18.00+ rodziców Marię i Andrzeja Dobrowolskich w 3 rocz. śm.
ŚRODA – 1.08.2018 r.
 7.00+ Paulinę Leszczyńską – int. od kolegów z pracy
18.00+ Józefa Bieniasz – int. od rodziny Rutów
CZWARTEK – 2.08.2018 r.
 7.00+ Tadeusza Lalowicz – int. od rodziny Sobala
18.00+ Stefanię Rojek – int od koleżanek z pracy córki Marii
PIĄTEK – 3.08.2018 r.
 7.00+ Bogdana w 3 rocz. śm.
18.00+ Tadeusza, Marię i Annę
SOBOTA – 4.08.2018 r.
 7.00+ Teresę Szklarz – int od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan
18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Mateusza w 20 rocz. ur.

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

XVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY: 5 – 11.08.2018 r.

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.08.2018 r.
   8.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Sióstr i ich rodzin z Róży Lidii Lalowicz
11.00+ o. Eugeniusza Obłozę w 30 rocz. śm.
17.00+ Zofię, Jana i Stanisława
PONIEDZIAŁEK – 6.08.2018 r.
   7.00

 

+ Marka Olejarka – int. od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, pracowników obsługi i emerytów ze Szk. Podstawowej w Żurawiczkach
18.00+ Stanisława
WTOREK – 7.08.2018 r.
 7.00+ Dorotkę
18.00+ Mieczysława Pieniążka w 7 rocz. śm.
ŚRODA – 8.08.2018 r.
 7.00+ Annę Cisek – int. od Janiny i Tadeusza Salów z Przeworska
18.00+ Andrzeja, Józefę i Genowefę
CZWARTEK – 9.08.2018 r.
 7.00+ Tadeusza Lalowicz – int. od Stanisława i Marii Czerwonka
18.00+ Teresę Wołowiec w 2 rocz. śm.
PIĄTEK – 10.08.2018 r.
 7.00+ Andrzeja Jamrożego – int. od Sołtysów Gminy Zarzecze
18.00+ Stanisława i ++ z rodziny
SOBOTA – 11.08.2018 r.
 7.00+ Stefanię Szczepańską – int. od wnuka Roberta z rodziną
18.00Dzięk. z prośbą o zdr. błog. B. potrz. łaski w 32 rocz. ur.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08.2018 r.
   8.00+ Marię Wlazło w rocz. śm. i ++ rodziców
11.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Zuzanny w 18 rocz. ur.
17.00+ Antoniego Hajczewskiego – int. od OSP Maćkówka

 

 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

XVI TYDZIEŃ ZWYKŁY: 22 – 28.07.2018 r.

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.07.2018 r.
   8.00+ Franciszka i Grażynę
11.00Dzięk. z prośbą o zdr. błog. B. potrz. łaski dla P. Darka w 30-lecie pracy organistowskiej
17.00+ Antoniego w 10 rocz. śm., Kazimierę Bieniasz
PONIEDZIAŁEK – 23.07.2018 r.
 7.00+ Tadeusza Lalowicz – int. od Stanisława i Marii Czerwonka
18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Sebastiana w 18 rocz. ur.
WTOREK – 24.07.2018 r.
 7.00+ Marka Olejarka – int. od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan
18.00+ Kazimierę i Antoniego
ŚRODA – 25.07.2018 r.
 7.00+ Paulinę Leszczyńską – int. od kolegów i koleżanek Marcina z Poczty Polskiej Rzeszów
18.00+ Tadeusza Dziedzic – int. od chrześniaka Witka z rodziną
CZWARTEK – 26.07.2018 r.
 7.00+ Józefa i jego Rodziców i ++ z rodziny
18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Julii w 15 rocz. ur.
PIĄTEK – 27.07.2018 r.
 7.00+ Tadeusza Lalowicz – int. od rodziny Wancickich z rodziną
18.00+ Stanisława
SOBOTA – 28.07.2018 r.
 7.00+ Marka Olejarka – int. od siostry Jolanty
18.00+ Stefanię Szczepańską – int. od chóru św. Barbary

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

XVII TYDZIEŃ ZWYKŁY: 29.07 – 4.08.2018 r.

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07.2018 r.
   8.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Danuty i Stanisława w 40 rocz. ślubu
11.00+ Stanisława
17.00+ Marię w 13 rocz. śm. Jana, Stanisława, Teresę i Tadeusza
PONIEDZIAŁEK – 30.07.2018 r.
   7.00+ Annę Cisek – int. od koleżanek i kolegów z Inspekcji Sanitarnej w Przeworsku
18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Teresy i Izydora w 35 rocz. ślubu
WTOREK – 31.07.2018 r.
 7.00+ Stefanię Szczepańską – int. od wnuczki Renaty z rodziną
18.00+ rodziców Marię i Andrzeja Dobrowolskich w 3 rocz. śm.
ŚRODA – 1.08.2018 r.
 7.00+ Paulinę Leszczyńską – int. od kolegów z pracy
18.00+ Józefa Bieniasz – int. od rodziny Rutów
CZWARTEK – 2.08.2018 r.
 7.00+ Tadeusza Lalowicz – int. od rodziny Sobala
18.00+ Stefanię Rojek – int od koleżanek z pracy córki Marii
PIĄTEK – 3.08.2018 r.
 7.00+ Bogdana w 3 rocz. śm.
18.00+ Tadeusza, Marię i Annę
SOBOTA – 4.08.2018 r.
 7.00+ Teresę Szklarz – int od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan
18.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Mateusza w 20 rocz. ur.

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

XVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY: 5 – 11.08.2018 r.

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.08.2018 r.
   8.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Sióstr i ich rodzin z Róży Lidii Lalowicz
11.00+ o. Eugeniusza Obłozę w 30 rocz. śm.
17.00+ Zofię, Jana i Stanisława
PONIEDZIAŁEK – 6.08.2018 r.
   7.00

 

+ Marka Olejarka – int. od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, pracowników obsługi i emerytów ze Szk. Podstawowej w Żurawiczkach
18.00+ Stanisława
WTOREK – 7.08.2018 r.
 7.00+ Dorotkę
18.00+ Mieczysława Pieniążka w 7 rocz. śm.
ŚRODA – 8.08.2018 r.
 7.00+ Annę Cisek – int. od Janiny i Tadeusza Salów z Przeworska
18.00+ Andrzeja, Józefę i Genowefę
CZWARTEK – 9.08.2018 r.
 7.00+ Tadeusza Lalowicz – int. od Stanisława i Marii Czerwonka
18.00+ Teresę Wołowiec w 2 rocz. śm.
PIĄTEK – 10.08.2018 r.
 7.00+ Andrzeja Jamrożego – int. od Sołtysów Gminy Zarzecze
18.00+ Stanisława i ++ z rodziny
SOBOTA – 11.08.2018 r.
 7.00+ Stefanię Szczepańską – int. od wnuka Roberta z rodziną
18.00Dzięk. z prośbą o zdr. błog. B. potrz. łaski w 32 rocz. ur.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08.2018 r.
   8.00+ Marię Wlazło w rocz. śm. i ++ rodziców
11.00O zdr. błog. B. potrz. łaski i op. MB dla Zuzanny w 18 rocz. ur.
17.00+ Antoniego Hajczewskiego – int. od OSP Maćkówka