Święty Bernardyn ze Sieny na spotkaniu Dekanatu Przeworsk II 10 grudnia 2018

with Brak komentarzy

W ramach formacji ciągłej księży dekanatu Przeworsk II, o. Eugeniusz ofm zaprosił Kustosza relikwii św. Bernardyna ze Sieny z Konferencją duchową w ramach peregrynacji relikwii po klasztorach bernardyńskich.
O. Bolesław – kustosz relikwii podczas konferencji wspomniał:
Bernardyn ze Sieny był profesorem teologii, pełnił urząd wikariusza generalnego zakonu franciszkańskiego, brał udział w Soborze Florenckim (1439). Napisał cenne dzieła teologiczne. Zasłynął jako wspaniały mówca, w 1417 roku został mianowany kaznodzieją na całe Włochy. Przemierzając kraj głosił kazania na placach i rynkach miast. Za jego przyczyną dokonywały się cuda. Nawracał, godził zwaśnionych, naprawiał małżeństwa, wzbudzał powołania kapłańskie i zakonne. Dokonał głębokiej reformy zakonu franciszkańskiego, dając początek gałęzi zwanej obserwantami. Zmarł 20 maja 1444 roku, w wiosce San Silvestro. Jego ciało przeniesiono do Aquila, gdzie spoczywa do dzisiaj. Kanonizował go papież Mikołaj V już w roku 1450.

Św. Bernardyn wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do imienia Jezus. Nosił je wypisane barwnie, by było z dala widoczne, na tabliczce. Każde kazanie rozpoczynał od wezwania tegoż imienia. Raz po raz przerywał przemówienie i podnosił tabliczkę w górę, a wszyscy padając na kolana oddawali hołd imieniu Jezusa.
Na zakończenie wszyscy kapłani na czele z ks. Dziekanem uczcili relikwie.
Serdecznie dziękujemy ks. Wiesławowi proboszczowi we Wierzbnie za gościnne przyjęcie.