10.2019 Za śp. Marię Terlecką

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej28.11.2019 –   7.00
2Od syna Marka z rodziną i od rodziny Żółtak10.01.2020 – 18.00
3Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana5.02.2020 –   7.00
4Od dyrektora, nauczycieli, pracow. Szk. Podst. w Maćkówce12.02.2020 – 18.00
5Od rodziny Zamorskich z rodziną18.02.2020 –   7.00
6Od Bogusława Mrozowicz z rodziną7.03.2020 –   7.00
7Od rodziny Drabików2.05.2020 – 18.00
8Od koleż i kol. z pracy córki Anny22.05.2020 –   7.00
9Od sąsiadów – w 1 rocz. śm.1.07.2020 – 18.00