11.2019 Za śp. Józefa Kaszubę

with Brak komentarzy
1Od żony4.12.2019 – 18.00
2Od syna Marcina z rodziną13.01.2020 – 18.00
3Od syna Grzegorza z rodziną28.01.2020 – 18.00
4Od syna Janusza z rodziną4.02.2020 – 18.00
5Od córki Małgorzaty z rodziną8.02.2020 – 18.00
6Od uczestników liturgii pogrzebowej11.02.2020 –   7.00
7Od strażaków OSP Żurawiczki20.02.2020 – 18.00
8Od Władysława Mach z rodziną3.03.2020 –   7.00
9Od rodziny Kudów9.03.2020 –   7.00
10Od rodziny Głąb17.03.2020 –   7.00
11Od rodziny Huberów i Kozaków23.03.2020 –   7.00
12Od kolegów z koła PSL Żurawiczki20.04.2020 –   7.00
13Od rodziny Chudy29.04.2020 – 18.00
14Od Magdaleny Cieślińskiej i Jadwigi Machaj11.05.2020 –   7.00
15Od kolegów Zakładu Pracy AKSTONE27.05.2020 –   7.00
16Od zarz., koleż. i kol. z firmy Adamet i Niemet w Rzeszowie18.06.2020 –   7.00
17Od sąsiadów – w 1 rocz. śm.4.07.2020 –   7.00