19.2019 Za śp. Jana Dendura

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej06.03.2020 –   7.00
2Od żony02.04.2020 – 18.00
3Od syna30.04.2020 – 18.00
4Od córki08.05.2020 – 18.00
5Od rodziny z Rozborza16.05.2020 –   7.00
6Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzan30.05.2020 –   7.00
7Od wnuczki z rodziną23.06.2020 – 18.00
8Od rodziny Lorenc i Wacnik14.07.2020 –   7.00
9Od wnuka21.07.2020 – 18.00
10Od rodziny Pudełków i Cieślaków28.07.2020 –   7.00
11Od rodziny Kruków i Marków01.08.2020 – 18.00
12Od Elżbiety11.08.2020 –   7.00
13Od rodz. Wikierów i Grandów20.08.2020 –   7.00
14Od Marii Domareckiej z rodziną27.08.2020 –   7.00
15Od chrześniaczki Agaty z rodziną – w 1 rocz. śm.09.10.2020 – 18.00
16Od sąsiadów29.10.2020 – 18.00
17Od Zofii Gnes z rodziną04.11.2020 –   7.00
18Od Bożeny i Mariusza Kocomb20.11.2020 –   7.00
19Od koleż. i kol. córki Łucji z Mensfildu24.11.2020 –   7.00
20Od koleż. i kol. córki Łucji z Mensfildu01.12.2020 –   7.00
21Od koleż. i kol. córki Łucji z Mensfildu10.12.2020 –   7.00
22Od Barbary i Bogusława Wais z rodziną13.12.2020 – 11.00
23Od Juliana Kruk z rodziną03.11.2020 – 18.00
24Od kolegów z PSL z Żurawiczkach21.10.2020 – 18.00
25Od szwagra Józefa z Gniewczyny14.10.2020 – 18.00