2.2020 Za śp. Tadeusza Pacholarz – sprawowane w Zamościu

with Brak komentarzy
1Od Dyr. Nauczyć Pracow. Szk. Podst. Nr 2 w Przeworsku12.03.2020 – 7.00
2Od OSP w Maćkówce13.03.2020 – 7.00
3Od rodziny z Gaci14.03.2020 – 7.00
4Od koleż. i kol. z Liceum córki Małgorzaty15.03.2020 – 7.00
5Od Jurka Pasierb z Rzeszowa16.03.2020 – 7.00
6Od uczniów i wychowawczyni kl 1B Sz. P. nr.2 w Przeworsku17.03.2020 – 7.00
7Od rodziny Bieniaszów z Przeworska18.03.2020 – 7.00
8Od koleż. i kol. PKO BP Oddział w Przeworsku19.03.2020 – 7.00
9Od koleż. i kol. PKO BP Oddział w Przeworsku20.03.2020 – 7.00
10Od Bernadety z Przeworska21.03.2020 – 7.00
11Od Bernadety z Przeworska22.03.2020 – 7.00
12Od koleż. i kol. córki Małgorzaty ze Szk. Podst.23.03.2020 – 7.00
13Od koleż. i kol. córki Małgorzaty ze Szk. Podst.24.03.2020 – 7.00
14Od koleż. i kol. ze Szk. Podst syna Aleksandra25.03.2020 – 7.00
15Od uczniów rodziców i wychowawcy z klasy 3B26.03.2020 – 7.00
16Od Dyr. Nauczyć Pracow. Szk. Podst. Nr 2 w Przeworsku27.03.2020 – 7.00
17Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana28.03.2020 – 7.00
18Od koleż. i kol. z klasy córki Gabrieli29.03.2020 – 7.00
19Od koleż. i kol. z klasy córki Gabrieli30.03.2020 – 7.00
20Od koleż. i kol. z klasy Szk. Podst. córki Wioli31.03.2020 – 7.00
21Od pracowników Restauracji TERAPIA1.04.2020 – 7.00
22Od pracowników Restauracji TERAPIA2.04.2020 – 7.00
23Od Marii Kołtun3.04.2020 – 7.00
24Od pracowników Przychodni AW-Med.4.04.2020 – 7.00
25Od koleż. i kol. PKO BP Oddział w Przeworsku5.04.2020 – 7.00
26Od pracow. z Zakładu Remont. – Budowlanego Spółdzielni6.04.2020 – 7.00
27Od pracow. działu gospodarki zasobami mieszkaniowymi7.04.2020 – 7.00
28Od koleżanek – gospodarzy budynków Spółdzielni8.04.2020 – 7.00
29Od pracowników Działu Księgowości Spółdzielni14.04.2020 – 7.00
30Od pracowników administracji i sekretariatu Spółdzielni15.04.2020 – 7.00
31Od pracowników Przychodni AW-Med.16.04.2020 – 7.00
32Od mieszk. 2 klatki bloku przy ul. Tysiąclecia 7 w Przeworsku17.04.2020 – 7.00
33Od mieszk. 2 klatki bloku przy ul. Tysiąclecia 7 w Przeworsku18.04.2020 – 7.00
34Od kolegów z LKS Błękitni Maćkówka20.04.2020 – 7.00