2.2020 Za śp. Tadeusza Pacholarz

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej19.03.2020 –   7.00
2Od żony21.03.2020 – 18.00
3Od dzieci22.03.2020 – 11.00
4Od siostry Anny30.03.2020 –   7.00
5Od brata Zbigniewa31.03.2020 – 18.00
6Od brata Wiesława z rodziną1.04.2020 –   7.00
7Od brata Jana z rodziną2.04.2020 –   7.00
8Od brata Stanisława z rodziną5.04.2020 – 17.00
9Od siostry Zofii z rodziną12.04.2020 –   6.00
10Od siostrzenicy Anety z rodziną8.09.2020 – 18.00
11Od sąsiadów15.09.2020 – 18.00
12Od siostrzeńca Grzegorza19.08.2020 –   7.00
13Od szwagierki Bożeny z rodziną2.10.2020 – 18.00
14Od chrześniaka Adriana z rodziną31.10.2020 – 18.00
15Od sąsiadów8.12.2020 –   7.00
16Od sąsiadów domu rodzinnego – w 1 rocz. śm.27.01.2021 – 18.00