25.2019 Za śp. Emilię Kałamarz (poprawione)

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej14.03.2020 – 18.00
2Od syna Jerzego z rodziną13.05.2020 – 18.00
3Od Syna Grzegorza z rodziną23.07.2020 –   7.00
4Od Sióstr z Róży Iwony Stanowskiej                       ZALESIE26.07.2020 –   9.30
5Od sołtysów05.08.2020 –   7.00
6Od Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu                  ZALESIE09.08.2020 –   9.30
7Od wnuczki Magdaleny z rodziną20.08.2020 – 18.00
8Od wnuczki Oli z rodziną26.08.2020 – 18.00
9Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzan09.09.2020 –   7.00
10Od wnuczki Marty z rodziną03.10.2020 –   7.00
11Od rodziny Szczygłów22.10.2020 –   7.00
12Od syna Wiktora z rodziną – w 1 rocz. śm.09.11.2020 – 18.00
13Od Wójta Gminy Zarzecze wraz z pracownikami17.11.2020 –   7.00
14Od Moniki Szular i Jiri03.12.2020 –   7.00
15Od wnuczki Iwony z rodziną16.12.2020 – 18.00
16Od Janiny Powroźnik z rodziną22.12.2020 –   7.00
17Od koleż. i koleg. Gospodarki Komunalnej z Przeworska04.01.2021 –   7.00
18Od Radnych Rady Gminy Zarzecze05.01.2021 –   7.00
19Od Radnych Rady Gminy Zarzecze07.01.2021 – 18.00
20Od Rady Rodziców Szk. Filialnej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Rożniatowie08.01.2021 –   7.00
21Od nauczycieli i nauczyc emerytów Szk. Filialnej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Rożniatowie09.01.2021 –   7.00
22Od Danuty Dec z rodziną01.02.2021 –   7.00
23Od rodziny Nosków i Wiciaków10.02.2021 – 18.00
24Od Henryka i Anny Powroźników16.02.2021 – 18.00
25Od sąsiadów z bloku syna Jerzego – w 2 rocz. śm. –             ZALESIE14.11.2021 –   9.30