26.2019 Za śp. Henryka Rut

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej12.05.2020 – 18.00
2Od żony, córek, syna z rodzinami 115.06.2020 – 18.00
3Od żony, córek, syna z rodzinami 222.07.2020 – 18.00
4Od żony, córek, syna z rodzinami 331.07.2020 –   7.00
5Od żony, córek, syna z rodzinami 417.08.2020 –   7.00
6Od druhów OSP z Żurawiczek24.08.2020 –   7.00
7Od żony, córek, syna z rodzinami 54.09.2020 – 18.00
8Od rodziny Wlazłów10.09.2020 –   7.00
9Od chrześniaka Andrzeja z rodziną22.09.2020 – 18.00
10Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzan6.10.2020 –   7.00
11Od chrześniaka Piotra i rodziny Szczepaników30.10.2020 – 18.00
12Od rodziny Zubków9.11.2020 –   7.00
13Od rodziny Tworków z Przeworska19.11.2020 –   7.00
14Od rodziny Curzytków21.11.2020 –   7.00
15Od sąsiadów z Parcelacji – w 1 rocz. śm.23.11.2020 – 18.00
16Od rodziny Zubków2.12.2020 –   7.00
17Od Urszuli i Marka Szaban z rodziną15.12.2020 –   7.00
18Od rodziny Szklarzów z Przeworska21.12.2020 –   7.00
19Od dyr. Grona Pedagog. SzP. im. Jana Kantego w Łopuszcze Wielkiej19.01.2021 – 18.00
20Od rodziny Dyrkaczów z Mikulic3.02.2021 –   7.00
21Od kolegów i koleż. działu higieny12.02.2021 – 18.00
22Od kolegów i koleż. działu higieny15.02.2021 –   7.00
23Od dyrekcji i nauczycieli pracowników i emerytów SzP w Rączynie23.02.2021 –   7.00
24Od pracowników administracji szpitala w Przeworsku25.02.2021 – 18.00
25Od rodziców i dzieci klasy V SzP w Rączynie11.03.2021 –   7.00
26Od rodziny Kaszuba                                          – w 2 rocz. śm.17.11.2021 – 18.00