28.2019 Za śp. Helenę Pieniążek – w Poznaniu u oo. Pijarów

with Brak komentarzy
1Od sąsiadów 310.02.2020 – 7.00
2Od sąsiadów 211.02.2020 – 7.00
3Od sąsiadów 112.02.2020 – 7.00
4Od rodziny Iwosów i Władysława Motyki13.02.2020 – 7.00
5Od rodziny Cieczkowskich z Łańcuta14.02.2020 – 7.00
6Od rodziny Pawlaków z Nowosielec15.02.2020 – 7.00
7Od rodziny Porębnych sąsiadów z Nowosielec15.02.2020 – 7.00
8Od rodziny Pyków17.02.2020 – 7.00
9Od rodziny Puzanowskich18.02.2020 – 7.00
10Od rodziny Pieczonków19.02.2020 – 7.00
11Od kolegów Marka i Adama z firmy DRYMAR20.02.2020 – 7.00
12Od kolegów Marka i Adama z firmy DRYMAR21.02.2020 – 7.00
13Od kolegów Marka i Adama z firmy DRYMAR22.02.2020 – 7.00
14Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana22.02.2020 – 7.00