29.2018 Msza święta gregoriańska za śp. Eugeniusza Jarosz – I 2021

with Brak komentarzy
1Od Marty Ryznar1.01.2021 –   8.00
2Od rodziny Kozak i Hibera2.01.2021 –   7.00
3Od rodziny Kotuli3.01.2021 – 17.00
4Od Ewy i Andrzeja Zawilińskich4.01.2021 –   7.00
5Od sióstr Michalitek5.01.2021 –   7.00
6Od koleżanek Edyty z Wydziału Świadczeń z Rzeszowa6.01.2021 – 17.00
7Od Marii i Jana Gładysz z Harty7.01.2021 –   7.00
8Od koleżanek i kolegów córki Edyty z wydziału kontroli ZUS8.01.2021 –   7.00
9Od koleżanek i kolegów córki Edyty z wydziału kontroli ZUS9.01.2021 –   7.00
10Od Stanisława Wilk z rodziną z Rozborza10.01.2021 – 17.00
11Od Mariusza Śliwy z Rozborza11.01.2021 –   7.00
12Od Zakładu Pogrzebowego Tomasz Krzan12.01.2021 –   7.00
13Od zarządu LKS – Żuraw Żurawiczki13.01.2021 –   7.00
14Od dyrektora i pracowników Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle14.01.2021 –   7.00
15Od Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Zarzeczu15.01.2021 –   7.00
16Od wójta gminy Przeworsk oraz pracown. Urzędu i jednostek16.01.2021 –   7.00
17Od pracowników ZUS w Przeworsku i Jarosławiu17.01.2021 – 17.00
18Od pracowników ZUS w Przeworsku i Jarosławiu18.01.2021 –   7.00
19Od kierownictwa i pracowników Inspektoratu ZUS Przemyśl19.01.2021 –   7.00
20Od dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie20.01.2021 – 18.00
21Od AK z parafii Rozbórz21.01.2021 –   7.00
22Od Radnych Gminy Przeworsk22.01.2021 –   7.00
23Od OSP z Rozborza23.01.2021 –   7.00
24Od Radnych Gminy Przeworsk24.01.2021 – 17.00
25Od Rady sołeckiej wsi Rozbórz25.01.2021 –   7.00
26Od Radnych Gminy Przeworsk26.01.2021 –   7.00
27Od kolegów Koła PSL w Żurawiczkach27.01.2021 –   7.00
28Od Radnych Gminy Przeworsk28.01.2021 – 18.00
29Od Radnych Gminy Przeworsk29.01.2021 –   7.00
30Od Radnych Gminy Przeworsk30.01.2021 – 18.00