29.2019 Za śp. Józefę Jamroży – w Poznaniu u oo. Pijarów

with Brak komentarzy
1Od kolegów i koleżanek córki Lucyny z Mensfield24.02.2020 – 7.00
2Od kolegów i koleżanek córki Lucyny z Mensfield25.02.2020 – 7.00
3Od koleżanek wnuczki Magdaleny26.02.2020 – 7.00
4Od koleżanek z pracy ze stacji Tryńcza27.02.2020 – 7.00
5Od kolegów i koleżanek ze stacji Przeworsk i kolegów zawiadowców od Henryka Tadeusza28.02.2020 – 7.00
6Od koleżanek i kolegów ze stacji Gorliczyna29.02.2020 – 7.00
7Od rodziny Mielniczków z Zarzecza29.02.2020 – 7.00
8Od rodziny Kordasów z Gniewczyny2.03.2020 – 7.00
9Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana3.03.2020 – 7.00
10Od koleżanek z Przeworska córki Wiesławy4.03.2020 – 7.00
11Od kolegów i koleżanek Marysi z pracy Internat Zarzecze5.03.2020 – 7.00
12Od kolegów i koleżanek Marysi z pracy Internat Zarzecze6.03.2020 – 7.00
13Od kolegów ze Stacji Grodzisko Dolne7.03.2020 – 7.00
14Od sąsiadów 67.03.2020 – 7.00
15Od sąsiadów 79.03.2020 – 7.00