8.2019 Za śp. Janinę Dziedzic

with Brak komentarzy
1Od uczestników Liturgii pogrzebowej23.11.2019 –   7.00
2Od córki3.12.2019 – 18.00
3Od syna Tadeusza z rodziną6.12.2019 – 18.00
4Od wnuka Andrzeja z żoną8.01.2020 –   7.00
5Od syna Andrzeja z żoną3.02.2020 – 18.00
6Od rodzin Bieniaszów i Winiarskich6.02.2020 –   7.00
7Od wnuczki Bernardy z rodziną13.02.2020 – 18.00
8Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana15.02.2020 –   7.00
9Od rodziny Pelców z Zalesia25.02.2020 –   7.00
10Od koleżanek z Koła Gospodyń5.03.2020 – 18.00
11Od rodziny Maderów31.03.2020 –   7.00
12Od wnuka Adama z rodziną16.04.2020 – 18.00
13Od wnuczki Justyny z rodziną18.04.2020 – 18.00
14Od sąsiada Bogusława24.04.2020 –   7.00
15Od sąsiadów1.05.2020 –   7.00
16Od Józefa Bieniasz z rodziną z Mrocina8.05.2020 –   7.00
17Od rodziny Mazurów z Zalesia13.05.2020 –   7.00
18Od sąsiadów Telegów23.05.2020 –   7.00
19Od Zofii Piątek z rodziną3.06.2020 –   7.00
20Od sąsiadów z pod lasu6.06.2020 – 18.00
21Od prawnuka Maksymiliana z Faustyną20.06.2020 –   7.00
22Od wnuka Tomasz z rodziną – 1 rocz. śm.27.06.2020 – 18.00
23Od rodziny Powroźników i Flejszarów7.09.2020 –   7.00
24Od rodziny Powroźników19.09.2020 –   7.00
25Od sąsiadów24.09.2020 – 18.00