8.2020 Za śp. Sebastiana Wyczawskiego

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej28.10.2020 – 18.00
2Od wujka Jana Telegi z Żurawiczek z rodziną21.01.2021 –   7.00
3Od rodziców26.01.2021 – 18.00
4Od siostry Karoliny z mężem17.02.2021 –   7.00
5Od brata Dawida z narzeczoną18.02.2021 – 18.00
6Od ojca chrzestnego z rodziną30.03.2021 –   7.00
7Od sąsiadów 126.04.2021 –   7.00
8Od kuzynki Joli Anklewicz z rodziną – w 1 rocz. śm.4.05.2021 – 18.00
9Od matki chrzestnej Krystyny z rodziną10.05.2021 –   7.00
10Od kuzyna Daniela Kubusiaka z rodziną10.06.2021 –   7.00