11. Msza święta gregoriańska za śp. Ewę Kościńską – II 2022

with Brak komentarzy
1Od Teresy i Izydora Pieniążków
2Od rodziny Głąb i Pacholarz
3Od rodziny Kotlińskich i Kosiorów
4Od sąsiadów
5Od sąsiadów
6Od sąsiadów
7Od rodziny Bereźnickich
8Od rodziny Sowów
9Od rodziny Sowów
10Od rodziny Głąb
11Od rodziny Głąb
12Od rodziny Głąb
13Od Marii i Antoniego Żyła
14Od dyrekcji, grona pedag. pracow. emerytów SP Żurawiczki
15Od rodziny Poradowskich
16Od rodziny Pelców
17Od rodziny Szczepańskich
18Od rodziny Chrobaków
19Od Mirka Deca z rodziną
20Od chrześnicy Ewy Kiełb z rodziną
21Od Edwarda i Ewy Kocur z rodziną
22Od Jana Dryniak z rodziną
23Od rodziców i uczniów Oddz. Przedszk. ze SP Żurawiczki
24Od rodziny Sobala
25Od Marka i Justyny Dryniak
26Od Justyny z rodziną
27Od Zbigniewa Szczepańskiego z rodziną
28Od rodziny Dziedziców z Urzejowic
29Od rodziny Zawadów z Kańczugi
30Od Dariusza Zawada z rodziną