23.2020 Msze święte za śp. Stanisława Pieniążka

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej30.12.2020 –   7.00
2Od żony Marii20.01.2021 – 18.00
3Od córki Eweliny z rodziną25.01.2021 – 18.00
4Od teściów30.01.2021 –   7.00
5Od córki Katarzyny z rodziną04.02.2021 –   7.00
6Od Braci z Róży Floriana Grandy08.02.2021 –   7.00
7Od córki Justyny z rodziną26.02.2021 – 18.00
8Od sąsiadów04.03.2021 – 18.00
9Od chrześniaka Dariusza10.03.2021 –   7.00
10Od matki chrzestnej13.03.2021 – 18.00
11Od chrześniaka Tomasza z rodziną06.04.2021 –   7.00
12Od Agnieszki i Grzegorza Kowal z rodziną12.04.2021 –   7.00
13Od rodziny Rubin i Pieczko17.04.2021 – 18.00
14Od Kamila i Renaty Kowal z rodziną23.04.2021 –   7.00
15Od Agnieszki i Franciszka Kowal z rodziną04.05.2021 –   7.00
16Od chrześnicy Moniki i Adama Markockich z rodziną20.05.2021 – 18.00
17Od swatowej Zofii z Dębowa01.06.2021 –   7.00
18Od brata Alfreda – w 1 rocz. śm.06.10.2021 – 18.00

 

19Od kolegów brata z firmy Budomant 24.06.2021 –   7.00
20Od kolegów brata z firmy Budomant 05.07.2021 –   7.00
21Od Półtoraków i Niemiec 31.07.2021 – 18.00
22Od kolegów brata z firmy Budomant 14.08.2021 –   7.00
23Od Zofii Zięba 24.08.2021 – 18.00
24Od kolegów brata z firmy Budomant 26.08.2021 – 18.00
25Od kolegów brata z firmy Budomant 28.08.2021 – 18.00
26Od Katarzyny i Mirosława Karczmarz 03.09.2021 – 18.00
27Od Grzegorza Gołąb z Leną 11.09.2021 –   7.00
28Od rodziny Janiszewskich 13.09.2021 – 18.00
29Od Zbyszka Głąb z rodziną 16.09.2021 – 18.00
30Od rodziny Buczków 18.09.2021 –   7.00
31Od rodziny Ignarskich 24.09.2021 – 18.00
32Od Eli i Jurka z rodziną 26.09.2021 –   8.00
33Od Eweliny Wysockiej 16.10.2021 – 18.00