25.2020. Msze święte za śp.: Zofię Kuklę – sprawowane jako Msza gregoriańska

with Brak komentarzy
1Od rodziny Zielińskich12.01.2021 – 7.00
2Od rodziny Kulpów13.01.2021 – 7.00
3Od rodziny Bębnów14.01.2021 – 7.00
4Od Moniki z rodziną15.01.2021 – 7.00
5Od Marii Mścisz16.01.2021 – 7.00
6Od Grzegorza z rodziną17.01.2021 – 7.00
7Od Bogusława z żoną18.01.2021 – 7.00
8Od rodziny Prykopskich19.01.2021 – 7.00
9Od dyr. Grona Ped. pracowników Szkoły w Maćkówce20.01.2021 – 7.00
10Od kol. i koleż. ze Szk. Podst. w Maćkówce córki Agaty21.01.2021 – 7.00
11Od Ewy z rodziną22.01.2021 – 7.00
12Od kol. i koleż. ze Szk. Podst. w Maćkówce córki Agaty23.01.2021 – 7.00