INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 3 – 21.01.2021 r.

with Brak komentarzy
II NIEDZIELA po NARODZENIU PAŃSKIM – 3.01.2021 r.
8.00

 

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Kamili w 30 rocz. ur.

2. W int. Braci z Róży Jana Kormana i za zmarłych z tej róży

3. + Kazimierza Król – int. od żony

11.00+ Piotra w 6 rocz. śm.
17.00+ Eugeniusza Jarosza – gr. 3 – int. od rodziny Kotuli
PONIEDZIAŁEK – 4.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 4 – int. od Ewy i Andrzeja Zawilińskich

2. + Stanisława Telegę – int. od brata Józefa

18.00

 

1. + Helenę, Annę i Karola

2. + Zofię Dryniak – int. od córki Aliny z rodziną

WTOREK – 5.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 5 – int. od sióstr Michalitek

2. + Zofię Głąb – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Jadwigi w rocz. urodzin

2. + Józefę, Andrzeja, Elżbietę i Marię

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – ŚRODA – 6.01.2021 r.
8.00

 

1. + Weronikę, Jana i Józefę Wikierów

2. + Teresę w rocz. śm. i ++ z rodziny

9.30ZALESIE: + Juliana Dryniaka w 14 rocz. śm.
11.00+ Elżbietę i Józefa Czarnieckich
17.00+ Eugeniusza Jarosza – gr. 6 – int. od koleż. Edyty z Wydziału Świadczeń z Rzeszowa
CZWARTEK – 7.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 7 – int. od Marty i Jana Gładyszów z Harty

2. + Stanisława Grandę– int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Kacpra w 18 rocz. ur.

2. + Michała i Paulinę Stępaków

PIĄTEK – 8.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 8 – int. od koleżanek i kol. córki Edyty z Wydz. Kontroli ZUS

2. + Henryka Nowaka – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1. + Zofię Leszczyńską – int. od syna Wiesława z rodziną

2. + Stanisława Pacholarza – int. od żony z dziećmi

SOBOTA – 9.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 9 – int. od koleżanek i kol. córki Edyty z Wydz. Kontroli ZUS

2. + Józefa Malinowskiego – int. od wnuczki Adrianny

18.00

 

1. + Jana Szczepańskiego – int. od kolegów z pracy syna

2. + Zofię Głąb – int. od córki Heleny z rodziną

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 10.01.2021 r.
8.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Konrada w 14 rocz. ur.

2. + Jana Płocicę w 2 rocz. śm.

9.30ZALESIE: + Józefa Pieczko – int. od sąsiadów Stecków
11.00+ Stanisława Pacholarza – int. od Karoliny i Michała Bieniaszów
17.00+ Eugeniusza Jarosza – gr. 10 – int. od Stanisława Wilk z rodziną z Rozborza
PONIEDZIAŁEK – 11.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 11 – int. od Mariusza Śliwy z Rozborza

2. + Edwarda Kuklę – int. od córki Agaty

18.00

 

1. + Zbigniewa Żelazko – w 1 rocz. śm. – int. od sąsiadów

2. + Marię w rocz. śm. Józefa, Antoniego i Janinę Cząstka

WTOREK – 12.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 12 – int. od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana

2. + Zofię Dryniak – int. od wnuczki Madzi z rodziną

18.00

 

1. + Piotra i Stanisławę Nowogrodzkich

2. + Stanisława Telegę – int. od sąsiadów

ŚRODA – 13.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 13 – int. od zarządu LKS Żuraw Żurawiczki

2. + Edwarda Kuźmę – int. od wnuków: Pauliny, Moniki i Arkadiusza

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Adriana w 18 rocz. ur.

2. + Walerię Pieniążek w 1 rocz. śm.

CZWARTEK – 14.01.2021 r.
7.00

 

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 14 – int. od dyrektora i pracowników Medyczno – Społecznego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

2. + Zofię Głąb – int. od siostrzenicy Marii z rodziną

18.00

 

1. + Andrzeja Tytułę – int. od brata Jana z rodziną

2. + Stanisława Pacholarza – int. od syna Damiana z rodziną

PIĄTEK – 15.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 15 – int. od zarządu Gminnego Związku OSP RP w Zarzeczu

2. + Michała Żołyniaka – int. od rodziny Bieniaszów z Żurawiczek

18.00

 

1.  O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Pauliny Mazur w 18 rocz. ur.

2. + Marię Lechowicz – int. od sąsiadów

SOBOTA – 16.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 16 – int. od wójta Gminy Przeworsk, pracow. urzędu i jednostek

2. + Józefa Malinowskiego – int. od wnuka Grzegorza

18.00

 

1. + Jolantę Nowosiad – int. od koleżanek i kolegów

2. + Ewę Kościńską – int. od siostry Anny z mężem

NIEDZIELA – 17.01.2021 r.
8.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Sióstr z Róży Lidii Lalowicz i ich rodzin

2. + Janinę Korman w 31 rocz. śm.

11.00+ Krystynę Słysz – int. od mamy
17.00+ Eugeniusza Jarosza – gr. 17 – int. od pracowników ZUS w Przeworsku i Jarosławiu
PONIEDZIAŁEK – 18.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 18 – int. od pracowników ZUS w Przeworsku i Jarosławiu

2. + Edwarda Wieciecha – int. od sąsiadów

18.00

 

1. + Elżbietę i Eugeniusza

2. + Michała Żołyniaka – int. od sąsiadów i znajomych

WTOREK – 19.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 19 – int. od kierownictwa i pracow. Inspektoratu ZUS Przemyśl

2. + Jana Ubermana– int. od Braci z Róży Floriana Grandy

18.00

 

1. + Henryka Ruta – int. od dyr. grona pedagog. SP im. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej

2. + Wacława Próchnickiego– int. od rodzeństwa Wiciaków

ŚRODA – 20.01.2021 r.
7.00

 

1. + Józefa Wiciaka – int. od syna Mariusza z rodziną

2. + Bronisława Grandę – int. od córek z rodzinami

18.00

 

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 20 – int. od dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

2. + Stanisława Pieniążka – int. od żony Marii

CZWARTEK – 21.01.2021 r.
7.00

 

1. + Eugeniusza Jarosza – gr. 21 – int. od AK z parafii Rozbórz

2. + Sebastiana Wyczawskiego – int. od wujka Jana Telegi z Żurawiczek z rodziną

18.00

 

1. + Edwarda Kuźmę – int. od syna Stanisława z rodziną

2. + Zofię Głąb – int. od syna z rodziną