3.2021. Msze święte za śp. Janinę Kusiewicz

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej20.03.2021 –   7.00
2Od córki z mężem15.04.2021 –   7.00
3Od sąsiadów12.05.2021 –   7.00
4Od syna Tadeusza z żoną19.05.2021 – 18.00
5Od syna Stanisława z rodziną26.05.2021 –   7.00
6Od wnuków10.06.2021 – 18.00
7Od wnuczki Agnieszki i wnuka Łukasza z rodzinami18.06.2021 –   7.00
8Od wnuka Leszka z rodziną19.07.2021 –   7.00
9Od wnuczki Justyny z rodziną28.07.2021 – 18.00
10Od wnuczki Małgorzaty z rodziną07.08.2021 –   7.00
11Od wnuczki z rodziną18.08.2021 – 18.00
12Od rodziny Kitów27.08.2021 – 18.00

 

 

3.2021. Msze święte – sprawowane w klasztorze OO. Franciszkanów w Żytomierzu na Ukrainie­

1Od rodziny Kusiewiczów z Zapałowa1.03.2021 – 7.00
2Od rodziny Kantorów i Ochyrów2.03.2021 – 7.00
3Od rodziny Flaków3.03.2021 – 7.00
4Od Anny i Tomasza Flak z rodziną4.03.2021 – 7.00
5Od Jana i Barbary z wnukiem i synem5.03.2021 – 7.00
6Od rodziny Mielniczków6.03.2021 – 7.00
7Od uczestników i pracowników ŚDS w Łapajówce8.03.2021 – 7.00