INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 11.04 – 21.05.2021 r.

with Brak komentarzy
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 11.04.2021 r.
8.00Dzięk. – błag. o  zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Sióstr i ich rodzin z Róży Marii Basisty
9.30ZALESIE: + Henryka Nowaka – int. od sąsiadów Mazurów
11.00O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Jana i Zofii w 51 rocz. ślubu
15.00+ Zofię i Edwarda Kuklów – int. od rodziny Kuklów i Jamrożych
17.00+ Andrzeja Anklewicza – gr. 7 – int. od sąsiadów
PONIEDZIAŁEK – 12.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 8 – int. od rodziny Frankowskich ze Skawiny

2. + Stanisława Pieniążka – int. od Agnieszki i Grzegorza Kowalów z rodziną

18.00

 

1. + Krzysztofa Trelkę, Renatę i Mieczysława

2. + Julię i Stanisława

WTOREK – 13.04.2021 r.
7.00

 

1. + Józefa Wiciaka – int. od sąsiadów rodziny Rabłów

2. + Kazimierza Króla – int. od córki Bożeny z rodziną

18.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 9 – int. od sąsiadów

2. + Jana Ubermana – int. od sąsiadów

ŚRODA – 14.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 10 – int. od Heleny Zając z rodziną

2. + Edwarda Kuklę – int. od Braci z Róży Jana Kormana

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Majki w 7 rocz. ur.

2. + Zofię Leszczyńską – int. od siostry Bronisławy z rodziną

CZWARTEK – 15.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 11 – int. od pracow. Starostwa Powiatowego w Przeworsku

2. + Janinę Kusiewicz – int. od córki z mężem

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Gabriela

2. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Franciszka w 7 rocz. ur.

PIĄTEK – 16.04.2021 r.
7.00

 

1. + Edwarda Wiechecia – int. od syna Rafała

2. + Józefa Pieniążka – int. od sąsiadów

18.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 12 – int. od Wspólnoty Zawierzonych Maryi

2. + Michała Żołyniaka – int. od sąsiadów i znajomych

SOBOTA – 17.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 13 – int. od pracow. Starostwa Powiatowego w Przeworsku

2. + Jana Ubermana – int. od sąsiadów

18.00

 

1. + Stanisława Pieniążka – int. od rodziny Rubin i Pieczko

2. + Marię Kitę – int. od córki Elżbiety z rodziną

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 18.04.2021 r.
8.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Sióstr z Róży Janiny Muchy

2. + Jana Ubermana – int. od sąsiadów

11.00+ Jerzego Gucza
17.00+ Andrzeja Anklewicza – gr. 14 – int. od sąsiadów
PONIEDZIAŁEK – 19.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 15 – int. od koleż. i kol. syna Rafała z Urzędu Marszałkowsk.

2. + Ryszarda Węgrzyna – int. od rodziny Trelków

18.00

 

1. + Józefa Mazura – int. od brata Stanisława z rodziną z Kańczugi

2. + Edwarda Wiechecia – int. od syna Łukasza z rodziną

WTOREK – 20.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 16 – int. od pracow. Starostwa Powiatowego w Przeworsku

2. + Józefa Szczepańskiego – int. od sąsiadów rodziny Nowaków

18.00

 

1. + Stanisława Pacholarza – int. od siostrzenicy Anety z rodziną

2. + Zofię i Edwarda Czerwonków w rocz. śm.

 

ŚRODA – 21.04.2021 r.
7.00

 

1. + Józefa Malinowskiego – int. od sąsiadów

2. + Edwarda Kuźmę – int. od chrześniaka Jacka Jamrożego

18.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 17 – int. od rodziny Leszczyńskich

2. + Stefanię w 11 rocz. śm., Stanisława, Waldemara, Marka

CZWARTEK – 22.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 18 – int. od firmy Marwos

2. + Józefa Pieczko – int. od Janusza Piątek

18.00

 

1. + Wojciecha, Annę, Stefanię i Jana

2. + Jana, Katarzynę, Stanisława, Jana i Andrzeja

PIĄTEK – 23.04.2021 r.
7.00

 

1. + Zofię Dryniak – int. od Marii i Wiesława Kubickich

2. + Stanisława Pieniążka – int. od Kamila i Renaty Kowal z rodziną

18.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 19 – int. od koleżanek i kolegów z pracy córki

2. + Zofię Bieniasz – int. od siostrzenicy z rodziną

SOBOTA – 24.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 20 – int. od rodziny Malinowskich

2. + Andrzeja Ruta w 3 rocz. śm.

18.00

 

1. + Jana w 1 rocz. śm. i ++ rodziców

2. + Henryka Nowaka – int. od siostry Kazimiery z mężem

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 25.04.2021 r.
8.00

 

1. ++ Siostry z Róży Marii Basisty i ++ z ich rodzin

2. + Tadeusza, Jakuba i Annę

9.30ZALESIE: + Józefa Pieczko – int. od sąsiadów Cisków
11.00+ Józefa i Wojciecha i ++ z rodziny
17.00+ Andrzeja Anklewicza – gr. 21 – int. od przyjaciół rodziny
PONIEDZIAŁEK – 26.04.2021 r.
7.00

 

1. + Sebastiana Wyczawskiego – int. od sąsiadów

2. + Zofię Leszczyńską – int. od wnuka Janusza z rodziną

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Gabrysi w 18 rocz. ur.

2. + Andrzeja Anklewicza – gr. 22 – int. od Henryka Bawor z rodziną

WTOREK – 27.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 23 – int. od rodziny Mazur

2. + Edwarda Kuklę – int. od kuzyna Adama z rodziną

18.00

 

1. Dzięk. za łaski z prośbą o zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Zosi w 4 rocz. ur.

2. Dzięk. – błag. o zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Anny i Janusza w 35 rocz. ślubu

ŚRODA – 28.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 24 – int. od Stanisławy i Józefa Stecko z rodziną

2. + Zofię Głąb – int. od Magdaleny i Jadwigi z rodzinami

18.00

 

1. + Ryszarda Węgrzyna – int. od rodziny Żelazko

2. + Teresę i Józefa Mazur – int. od rodziny Grandów i Kuczków

CZWARTEK – 29.04.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 25 – int. od Zofii i Józefa Kisiel z rodziną

2. + Józefa Mazura – int. od wnuka Kacpra Harta z rodziną

18.00

 

1. + Andrzeja Tytułę – int. od brata Jana z rodziną

2. + Teresę i Józefa Mazur – int. od rodziny Hałys

PIĄTEK – 30.04.2021 r.
7.00

 

1. O zdanie matury dla Michała

2. + Zofię Leszczyńską – int. od wnuka Grzegorza z rodziną

18.00

 

1. O zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Anny i Andrzeja w 10 rocz. ślubu

2. + Andrzeja Anklewicza – gr. 26 – int. od koleżanek syna Rafała z referatu

 

SOBOTA – 1.05.2021 r.
7.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 27 – int. od rodziny Supersonów

2. + Bronisława Grandę – int. od rodzin Anklewiczów i Trelków

18.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 1

2. + Julię Iwaniec – int. od sąsiadów córki Teresy

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 2.05.2021 r.
8.00

 

1. O  zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Sióstr z Róży Teresy Karkut i ich rodzin

2. + Andrzeja Anklewicza – gr. 28 – int. od rodziny Mazurów

11.00W int. dzieci pierwszokomunijnych
17.00+ Janinę Dziedzic – gr. 2
NMP KRÓLOWEJ POLSKI – PONIEDZIAŁEK – 3.05.2021 r.
8.00

 

1. ++ Siostry z Róży Teresy Kotlińskiej

2. + Janinę Dziedzic – gr. 3

11.00Dzięk. – błag. dla Lidii i Waldemara Lalowiczów w rocz. ślubu
17.00+ Andrzeja Anklewicza – gr. 29 – int. od rodziny Malinowskich
WTOREK – 4.05.2021 r.
7.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 4

2. + Stanisława Pieniążka – int. od Agnieszki i Franciszka Kowal z rodzina

18.00

 

1. + Andrzeja Anklewicza – gr. 30 – int. od Haliny i Edwarda Brodowiczów z rodziną

2. + Sebastiana Wyczawskiego – w 1 rocz. śm. – int. od kuzynki Joli Anklewicz z rodziną

ŚRODA – 5.05.2021 r.
7.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 5

2. + Zofię Bieniasz – int. od rodziny Rubacha

18.00

 

1. + Zofię w 8 rocz. śm. i + Stanisława

2. + Edwarda Wiechecia – int. od brata Jana z żoną

CZWARTEK – 6.05.2021 r.
7.00

 

1. + Józefa Malinowskiego – int. od cioci Karkut z rodziną

2. + Ryszarda Węgrzyna – int. od rodziny Obłozów

18.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 6

2. + Stanisława Pieniążka

PIĄTEK – 7.05.2021 r.
7.00

 

1. + Pawła Wierzbickiego – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

2. + Edwarda Wiechecia – int. od siostry z rodziną

18.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 7

2. + Stanisława Pacholarza – int. od siostrzeńca Roberta z żoną i dziećmi

SOBOTA – 8.05.2021 r.
7.00

 

1. + Józefa Wiciaka – int. od sąsiadów Marków i Michalików

2. + Zofię Leszczyńską – int. od wnuków z rodzinami

18.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 8

2. + Julię Iwaniec – int. od sąsiadów córki Teresy

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 9.05.2021 r.
8.00

 

1. + o. Radomiła

2. + Wacława w 4 rocz. śm., jego rodziców i siostrę Helenę

9.30ZALESIE: O  zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Sióstr z Róży Iwony Stanowskiej
11.00W int. dzieci rocznicowych
17.00+ Janinę Dziedzic – gr. 9
PONIEDZIAŁEK – 10.05.2021 r.
7.00

 

1. + Sebastiana Wyczawskiego – int. od matki chrzestnej Krystyny z rodziną

2. + Józefa Szczepańskiego – int. od rodziny Supersonów

18.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 10

2. + Edwarda Kuklę – int. od rodziny Marków

 

WTOREK – 11.05.2021 r.
7.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 11

2. + Michała Żołyniaka – int. od Teresy Żołyniak

18.00

 

1. O  zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Stanisława i Zofii

2. + Marię i Stanisława Węgrzyn

ŚRODA – 12.05.2021 r.
7.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 12

2. + Janinę Kusiewicz – int. od sąsiadów

18.00

 

1. + Józefa Mazura – int. od sąsiadów

2. + Józefa Pieniążka – int. od sąsiadów

CZWARTEK – 13.05.2021 r.
7.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 13

2. + Marię Kitę – int. od syna Marka z rodziną

18.00

 

1. + Katarzynę i Władysława

2. + Kazimierza Króla – int. od wnuka Kamila z rodziną

PIĄTEK – 14.05.2021 r.
7.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 14

2. + Weronikę Wołoszyn – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1. + Zofię Leszczyńską – w 1 rocz. śm. – int. od wnuczki Karoliny z rodziną

2. + Stanisława i Zofię i ++ rodziców

SOBOTA – 15.05.2021 r.
7.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 15

2. + Krzysztofa Balawendra – int. od rodziców

18.00

 

1. + Zofię, Anielę, Piotra i Józefa

2. + Zofię, Jana, Bronisławę i Łucję

UR. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 16.05.2021 r.
8.00

 

1. O  zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Klary w 3 rocz. ur.

2. + Katarzynę i Władysława

11.00O  zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Wojciecha
17.00+ Janinę Dziedzic – gr. 16
PONIEDZIAŁEK – 17.05.2021 r.
7.00

 

1. + Zofię Głąb – int. od Krystyny

2. + Kazimierza Króla – int. od wnuka Mateusza z rodziną

18.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 17

2. + Wacława, Jacka i Jana

WTOREK – 18.05.2021 r.
7.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 18

2. + Józefa Pieniążka – int. od rodziny Słyszów

18.00

 

1. + Teresę w 13 rocz. śm. + Wincentego

2. + Józefę i Stanisława, Katarzynę i Jana

ŚRODA – 19.05.2021 r.
7.00

 

1. O obfite plony – int. od mieszkańców Żurawiczek – Kamienica

2. + Janinę Dziedzic – gr. 19

18.00

 

1. O  zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Pawła w 10 rocz. ur.

2. + Janinę Kusiewicz – int. od syna Tadeusza z żoną

CZWARTEK – 20.05.2021 r.
7.00

 

1. + Janinę Dziedzic – gr. 20

2. + Edwarda Rogusa – int. od uczestników liturgii pogrzebowej

18.00

 

1. + Stanisława Stępaka w 2 rocz. śm.

2. + Stanisława Pieniążka – int. od chrześnicy Moniki i Adama Markockich z rodziną

PIĄTEK – 21.05.2021 r.
7.00

 

1. O obfite plony – int. od mieszkańców Żurawiczek – Dół

2. + Weronikę Wołoszyn – int. od sąsiadów

18.00

 

1. O  zdr. błog. B. potrz. łaski op. MBR dla Miłoszka w 1 rocz. ur.

2. + Janinę Dziedzic – gr. 21