17.2021. Msze święte za śp.: Ryszarda Pieniążka

with Brak komentarzy
1Od córki Anny z rodziną11.01.2022 – 18.00
2Od córki Jolanty z rodziną17.01.2022 – 18.00
3Od Adama z rodziną21.01.2022 – 18.00
4Od córki Joanny z rodziną27.01.2022 – 18.00
5Od syna Karola z rodziną27.01.2022 – 18.00
6Od uczestników liturgii pogrzebowej28.01.2022 –   7.00
7Od sąsiadów 129.01.2022 –   7.00
8Od sąsiadów 231.01.2022 –   7.00
9Od siostry Anny01.02.2022 – 18.00
10Od teścia03.02.2022 –   7.00
11Od kuzynki Teresy03.02.2022 –   7.00
12Od sąsiadów córki Joanny08.02.2022 –   7.00
13Od chrześniaka Marcina z rodziną08.02.2022 –   7.00
14Od brata Stanisława z rodziną14.02.2022 – 18.00
15Od Stanisława i Jadwigi Pieniążków19.02.2022 –   7.00
16Od rodziny Pieczków i Leszczyńskich24.02.2022 – 18.00
17Od Wiesława Pieniążka z rodziną28.02.2022 –   7.00
18Od rodziny Pieniążków i Ryznerów07.03.2022 –   7.00
19Od rodziny Kałamarzów i Pacholarzów07.03.2022 –   7.00
20Od rodziny Kisieli z rodziną15.03.2022 –   7.00
21Od rodziny Wojtasów i Muchów15.03.2022 –   7.00
22Od rodziny Głowackich21.03.2022 –   7.00
23Od rodziny Kmiecików i Rabłów – w 1 rocz. śm.23.11.2022 – 18.00

 

17.2021. Msze święte za śp.: Ryszarda Pieniążka – sprawowane w klasztorze w Wetlinie

1Od Heleny i Stanisława Wróblów
2Od rodziny Stecków
3Od Ryszarda i Grzegorza Jakielaszków 1
4Od Ryszarda i Grzegorza Jakielaszków 2
5Od Iwony, Julii i Tomasza Półtoraków
6Od Stanisława Tytuły z rodziną
7Od Krystyny i i Andrzeja Tytułów
8Od Aleksandra i Elżbiety Breńskich
9Od rodziny Wrońskich
10Od rodziny Wójcików
11od rodziny Majkutów
12Od rodziny Glinianych i Deców
13Od Anny i Henryka Powroźników
14Od rodziny Pawłowskich
15Od Elżbiety i Roberta Szklarzów z rodziną
16Od Justyny i Krzysztofa Czepieli z rodziną
17Od rodziny Posiaków z Dębowa
18Od Stanisława Zardzewiałego ze Studziana
19Od sąsiadów 3
20Od sąsiadów Królów z Rozborza
21Od sąsiadów Domańskich z Rozborza
22Od rodziny Lepów, Kozyrów, Potocznych i Gruntów
23Od Tomasza Mazura z rodziną
24Od rodziny Obłozów
25Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana
26Od Sławomira i Anny Wrońskich
27Od kolegów Adama z pracy
28Od kolegów Adama z pracy
29Od rodziny Balawendrów