1.2022. Msze święte za śp.: Tadeusza Rupara

with Brak komentarzy
1Od uczestników liturgii pogrzebowej09.02.2022 –   7.00
2Od żony10.02.2022 – 18.00
3Od syna Rafała z żoną08.03.2022 – 18.00
4Od córki Iwony z rodziną08.03.2022 – 18.00
5Od sąsiadów10.03.2022 –   7.00
6Od swatów Marty i Mariusza12.03.2022 –   7.00
7Od córki Alicji z rodziną14.03.2022 – 18.00
8Od córki Jolanty z rodziną14.03.2022 – 18.00
9Od bratowej26.03.2022 –   7.00
10Od swatowej z rodziną26.03.2022 –   7.00
11Od Doroty i Bogdana Szabowskich z rodziną04.04.2022 –   7.00
12Od rodziny Cząstków i Pruchnickich04.04.2022 –   7.00
13Od córki Moniki z rodziną06.04.2022 – 18.00
14Od córki Renaty i Pawła06.04.2022 – 18.00
15Od siostry Marii z rodziną Jadamów07.04.2022 – 18.00
16Od rodziny Piątków19.04.2022 –   7.00
17Od rodziny Przewrockich20.04.2022 –   7.00
18Od sąsiadów21.04.2022 –   7.00
19Od rodziny Bielców22.04.2022 –   7.00

 

 

1.2022. Msze święte

za śp.: Tadeusza Rupara – sprawowane …

 

1Od Romana Jarosza z rodziną
2Od Henryka Jarosza z rodziną
3Od Jarka z rodziną
4Od Roberta z rodziną
5Od Janusza z rodziną
6Od Piotra z rodziną
7Od Adama z rodziną
8Od rodziny Piekusiów
9Od Zbigniewa Nykla z rodziną
10Od Stanisława Pieczka
11Od rodziny Zapałowskich
12Od Haliny i Ryszarda Jadamów
13Od Marii i Stanisława Nyklów
14Od Lucyny Pelc z rodziną
15Od Adama Ruta z rodziną
16Od Wiesława i Agnieszki Grzegorzak
17Od rodziny Bogaczów z Łapajówki
18Od rodziny Ziębów i Adriany Łanda Kubas
19Od rodziny Maciejowskich z Krosna
20Os koleżanek i kolegów z pracy córki
21Od pieleg. Oddz. Geriatryczn.Centrum Medycz.w Łańcucie
22Od pieleg. Oddz. Geriatryczn.Centrum Medycz.w Łańcucie
23Od zarządu i pracowników PGK Przeworsk
24Od zarządu i pracowników PGK Przeworsk
25Od Zakładu Pogrzebowego Tomasza Krzana